Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПРАВИЛАТА ПАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯТ

Комисията по ценните книжа и фондовите борси ще внесе в края на тази година в Министерския съвет предложението си за промени в Закона за ценните книжа. Те са толкова съществени, че нищо чудно след обсъжданията в правителството да се говори за приемането на изцяло нов закон. Една от важните промени засяга уредбата на инвестиционните дружества, които ще трябва да се управляват от специализирани управляващи дружества или от инвестиционни посредници. Изискването ще е управляващите дружества да не са свързани по никакъв начин със собствениците на инвестиционните дружества. Договорът между двете страни ще урежда задълженията и отговорностите при управлението, както и възнаграждението на мениджърите. Новите текстове ще дадат допълнителни разяснения и за т.нар. търгово предложение, което се прави при придобиването на над 25% от дадено дружество. В момента не е ясно дали и за сделка по касовата приватизация, при която се придобива дял над 25%, е необходимо да се преминава през същата процедура.


В новите разпоредби ще има по-ясни и по-подробни разписания за правото на контрол върху емитентите от страна на Комисията по ценните книжа. Работата на контролния орган на капиталовия пазар може да се увеличи значително с оглед на новите идеи за приватизация.


Очевидно досегашните фондове ще трябва да изчакат приемането на новия закон, за да преоформят дейността си. До този момент все още никой от тях не е подал документи за инвестиционно дружество. Без съмнение желаещите да участват в новия вариант на боновото раздържавяване не биха искали да изпуснат преференциите, които ще имат работническо-мениджърските дружества и пенсионните фондове - а именно да използват един от новите бонове за два.


През последните няколко седмици две от големите общини - Пловдив и Русе, заявиха намеренията си да емитират общински облигации. Все още обаче няма наредба, която да обяснява какво е необходимо да съдържа проспектът за тези книжа. Предстои и разглеждането на проектозакона за местните бюджети, за да стане ясно кой ще издава разрешенията за емитирането на облигациите и на какви условия трябва да отговарят общините. Изключително важно условие при облигациите ще е гарантирането на плащанията по лихвите. В този смисъл от подобно финансиране ще могат да се възползват предимно големите градове, притежаващи повече собственост, която носи приходи.


Министерският съвет е приел предложенията на Комисията по ценните книжа за промени в Закона за приватизацията. Те са свързани с използването на новите инвестиционни бонове. Обратното изкупуване на акциите на дружествата, притежаващи бонове, ще бъде забранено и те ще са затворени за период между шест месеца и една година след изтичането на валидността на инвестиционните бонове. Според промените акциите на приватизационните фондове ще се търгуват само на борсата. Освен това приватизационните фондове няма да могат да се възползват и от възможността да увеличават капитала си под условие, т.е само определени акционери да участват в увеличението.


През миналата седмица бе одобрен и проспектът на Елкабел - Бургас. Постъпили са и заявления за нови емисии от ЗАД България и Развитие холдинг КДА. На заседанието на Министерския съвет днес предстои да се приемат наредбите за изискванията към физическите лица, извършващи сделки с ценни книжа и за тарифите, събирани от Комисията по ценните книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във