Банкеръ Daily

Общество и политика

Повечето хора в света вярват, че не съществува превъзходство на едни раси и религии над други

Мнозинството от хората и мнозинството от страните (общо 66) смятат, че не съществува превъзходство на едни раси, религии или култури над други раси, религии и култури. Въпреки това, в чувствителен дял изследвани страни общественото мнение по този въпрос е разделено. Това показват данните от 40-ото юбилейно издание на глобалното допитване на Световната асоциация “Галъп интернешънъл”. Изследването е ежегодна традиция, инициирана и финансирана от "Галъп". 

Беше проверено доколко хората се съгласяват, или не се съгласяват с твърденията: “Някои раси превъзхождат други раси”, “Някои религии превъзхождат други религии”, “Някои култури превъзхождат други култури”.

Въпреки преобладаващото убеждение за расово, религиозно и културно равенство, в няколко страни има мнозинство, което смята, че съществува и религиозно, и културно, и расово превъзходство. Сред тези страни личат най-вече страни като Бангладеш, Гана, Индия, Нигерия, Афганистан, Парагвай и др. В тези страни сумираните отговори „напълно съгласен“ и „по-скоро съгласен“ дават дялове между 50 и 80%. На другия полюс очаквано са най-вече западните общества.

България и балканските общества са по-скоро раздвоени. У нас няма сигурни мнозинства в подкрепа на религиозното, расово и културно равенство. Например, 45% не са съгласни, че някои религии превъзхождат други религии, но сходен дял – 37% са съгласни. По отношение на това дали някои раси превъзхождат други раси отговорите у нас са на практика поделени между съгласие и несъгласие – 44% споделят това мнение, а 45% - не. 50% у нас смятат, че някои култури превъзхождат други култури, а малцинство от 35% са на обратното мнение.

Основната цел на изследването не е да измери нива на расизъм, нито чувството на културно или религиозно превъзходство. Основният интерес е да се разсъждава върху вътрешните баланси в страните. Очевидно е, че всички онези страни, които се чувстват стабилни и не усещат заплахи, показват по-ниски нива на вяра в религиозно, културно и расово превъзходство. И обратното.

Основните фактори, които стимулират широко разпространеното усещане за неравенство в тези три полета, най-вероятно са:

1. Остри вътрешни конфликти и проблеми в даденото общество

2. Остра външна нестабилност и очакване за интервенция отвън

3. Дълбока трансформация на съответното общество, водеща до дълбоко усещане за несигурност

Кънчо Стойчев, президент на Световната асоциация „Галъп интернешънъл“, коментира: Като цяло, глобалната толерантност към расовите, религиозните и културните различия е доминираща норма. Изключения от тази норма се появяват в страни, нации и региони със сериозни външни и вътрешни конфликти. Има страни, в които регистрираме осезаемо разделение на общественото мнение по тези въпроси („разделени“ страни), и това най-вероятно е индикатор за протичащи в тези общества дълбоки процеси на трансформация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във