Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОСРЕДНИЦИТЕ ЩЕ ВНАСЯТ ВЪВ ФОНД БЕЛИ ПАРИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ

Борсовата търговия в България не може да надхвърли и дневния оборот на квартална бакалница, но нейните шефове напоследък са се загрижили да се сведе до минимум рискът при сключването на сделки. Последната им идея е създаването на Гаранционен сетълмент фонд (ГСФ), който трябва да осигури успешното приключване на транзакции, осъществени на пода на тържището, ако някой от членовете на Централния депозитар (инвестиционен посредник) не е в състояние да плати. Идеята е новата институция да предотвратява ефекта на търкалящата се топка в случай на злоупотреби от страна на инвестиционни посредници. Парите във фонда ще внасят самите членове на борсата в левове или в държавни ценни книжа. ГСФ ще оперира със средствата и дори ще изплаща годишна лихва на посредниците, ако вноската е от пари в брой. Размерът на средствата, които влага във фонда всяка финансова къща, ще се определя въз основа на сключените от нея сделки за всеки месец, както и от размера на сетълмент-риска. Той се определя от сетълмент-задълженията, от експозицията в ценни книжа и от размера на капитала на членовете на фонда. Така с парите на всички инвестиционни посредници ще бъдат спасявани неплатежоспособните им колеги, или по-точно техните клиенти. Те ще получават от гаранционния фонд сумата за продадените си ценни книжа, ако купувачът им е изпаднал в неплатежоспособност.


Повечето брокерски къщи обаче възприемат идеята за фонда като опит за блокиране на част от финансовите им средства. Те не виждат особен смисъл в неговото учредяване точно в този момент. Оборотите на фондовата борса са толкова ниски, че не могат да застрашат финансовата стабилност и на най-активните лицензирани посредници. Едва ли е възможно да възникнат проблеми със сетълмента на единствения у нас организиран пазар на ценни книжа, при положение че дневният му оборот не надвишава няколко хиляди лева. Според информация от самите посредници по-голямата част от търговията се осъществява извън борсата. Фондът обаче няма да покрива задълженията на банкрутирали финансови къщи, възникнали от техни сделки с компенсаторни записи или с други ценни книжа на неорганизиран пазар.


Фондовата борса и Централният депозитар планират да приложат по-ефективната система на сетълмент на нетна база. Това означава, че сделките на даден брокер за всяка сесия ще се комбинират. Така той ще трябва да внася в края на деня единствено разликата в стойността на закупените и продадените от него ценни книжа. В момента членовете на борсата плащат отделни суми за всяка транзакция. Нетирането на сетълмента, според специалисти, ще позволи и продажбата на акции на късо в рамките на една борсова сесия. Това е така, защото след нейния край брокерите ще трябва да трансферират книжа от дадена емисия само ако са купили от тях повече, отколкото са пласирали. Въвеждането на сетълмента на нетна база ще намали и бюрокрацията при сключването на сделки. Специалисти от Централния депозитар изчислиха, че нововъведението ще намали количеството на доставка на акции с около 15 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във