Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОСРЕДНИЦИТЕ СА ДОВОЛНИ ОТ СЕБЕ СИ


Българската асоциация на лицензираните инвестиционни
посредници (БАЛИП) изпраща тази година с 39 членове, които осъществяват
над 70% от оборота на Българска фондова борса - София. Ръководството
на асоциацията свика пресконференция, за да отчете своята дейност
преди общото събрание, което ще се проведе в четвъртък. Изпълнителният
директор и председател на БАЛИП Камен Колчев определи като най-важни
постижения на организацията изготвянето на правилата за търговия
на свободния пазар, на предложенията за пректозакона за публичното
предлагане на ценни книжа и убеждаването на държавните институции
да приватизират част от държавната собственост чрез борсата. Засега
през фондовото тържище минават главно миноритарни пакети, а единственият
успешен пример на приватизация на мажоритарен пакет беше продажбата
на Елкабел - Бургас. Както е известно, посредници
по тази сделка бяха ФБК Елана и БРИБАНК. БАЛИП оценява
като успех и възстановяването на фондов под на блоковите сделки,
но посредниците смятат, че минималният праг от 25 хил. акции е
твърде висок за такива сделки на официалния пазар.


През следващата година БАЛИП ще наблегне основно
на организирането на обучение за своите членове. Досега с помощта
на Американската агенция за международно развитие (USAID) бяха
организирани курсове за организация на бек-офисите и за обучение
на брокерите. През следващата година ще се наблегне основно на
обучението на финансови аналитици. Асоциацията е започнала и създаването
на собствена библиотека, в която засега има предимно чужда литература.

Facebook logo
Бъдете с нас и във