Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОСРЕДНИЦИТЕ НЕ БЪРЗАТ С ПОКУПКАТА НА АКЦИИ НА БФБ - СОФИЯ

Преди три месеца БФБ - София пусна пета емисия от свои акции на стойност 101 млн. лева. През миналата седмица ръководството на борсата официално оповести, че удължава с 30 дни срока за продажба на тези акции, защото част от емисията не е изкупена. На въпроса на в.БАНКЕРЪ за колко акции става дума, служители на БФБ - София отговориха, че не могат да дадат такава информация, докато не изтече крайният срок на подписката. Акциите са с номинал 1000 лв. и с емисионна стойност 10 хил. лева. Според условията, записани в проспекта, съветът на директорите на борсата има право да удължи подписката и с 60 дни, но в случая е избрал по-къс срок.


Целта на новата емисия беше да се наберат средства за модернизация на борсата. Те трябваше да бъдат изхарчени за ремонт на помещенията, за закупуване на UPS и генератор, които да осигурят непрекъсната работа на сървърите в случай на аварии. Голяма част от ремонтите и доставката на техниката вече е осъществена, но борсата винаги ще има нужда от пари за развитие на системата си за търговия. Тя трябва да бъде готова да поеме голям брой транзакции не само на акции, но в бъдеще и на облигации, ДЦК и различни други финансови инструменти.


Пускането на новата емисия се наложи и от факта, че много от инвестиционните посредници бяха само асоциирани членове на борсата, притежаващи под 1000 акции. Това е количеството, което е необходимо, за да има един посредник брокери на пода, и то струва 10 млн. лв. (1000 акции по 10 000 лв.). Тези, които не са членове на тържището, обикновено получаваха статут на асоциирани членове, който е значително по-скъп. Както е добре известно, на борсата са активни само десетина посредници. Останалите явно ще започнат сериозна работа едва след старта на търговете на масовата приватизация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във