Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОСРЕДНИЦИТЕ ЧАКАТ ЕДИНЕН СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

Комисията по ценните книжа
и фондовите борси разпространи през миналата седмица приетите
от нея указания към две от най-важните наредби - за капиталовата
адекватност, и за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници. На среща на членовете с инвестиционните посредници
най-много разисквания предизвика изискването за одобрен счетоводен
софтуер от контролиращата капиталовия пазар институция. Посредниците
заявиха, че не е възможно да се справят в обявения срок до 24
февруари, но конкретно предложение за нов срок не постъпи. Очевидно
комисията предпочита да лицензира само един софтуерен продукт,
който след това, при необходимост, да се развива. Някои от брокерите
предложиха точно обратното - всеки да развие свой продукт, който
да се одобрява от комисията. Причина за това предложение е, че
досега посредниците работеха с най-различни продукти, които съответно
са и с различни технически параметри.


Комисията по ценните книжа
смята, че е задача на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни
посредници да приеме етичен кодекс, който да спазват всички брокери.
Проверките на надзора за изпълнение на наредбата за изискванията
към дейността им най-вероятно ще започнат едва след изглаждането
на всички възникнали неясноти по нейното прилагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във