Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОЩЕНСКА БАНКА ОТКАЗА ДА ПРОДАДЕ ДВЕ СВОИ СГРАДИ

Акционерите на Българска
пощенска банка вероятно проведоха своето последно общо събрание
миналата седмица като съдружници в изцяло държавна кредитна институция.
В него бяха представени всички притежатели на акции - БКК, НДК,
ДСК, ДЗИ и Български пощи.


В дневния ред, предложен
на акционерите от съвета на директорите и обнародван в първия
брой на Държавен вестник от тази година, фигурираха
четири точки. С особен интерес се очакваха резултатите от гласуването
по първа точка, формулирана като промяна в структурата на
капитала, като се има предвид предстоящата приватизация
на банката, но сензации нямаше. Целта на промяната се оказа съвсем
проста: Български пощи са поискали да откупят от кредитната
институция две сгради - в Стара Загора, и във Враца, които пощенското
дружество е внесло при увеличението на уставния капитал на БПБ
през 1994 година.


Формално погледнато, полза
от такова обратно изкупуване биха имали и банката, и нейният акционер.
Финансовата институция ще подобри своята парична наличност, защото
оценката на сградите ще се извърши по днешни пазарни цени и ще
генерира премия, която може да бъде и значителна. Същевременно
Български пощи ще възстановят собствеността си върху
два обекта от своята инфраструктура, които при предстоящата приватизацията
ще преминат в други ръце.


В крайна сметка обаче
въпросната промяна в структурата на капитала бе оставена
за някое от следващите акционерни събрания, на което ще присъства
и новият чуждестранен мажоритарен акционер. Проблемът е, че в
цената, която потенциалните купувачи са посочили в офертата си
за БПБ, е включена и стойността на сградите в Стара Загора и Враца
и сега едно прибързано решение би могло да спре напредналия процес
на приватизация.


По втора точка от дневния
ред бе прието съставът на съвета на директорите да се съкрати
от 7 на 6 членове, защото управление Банков надзор
на БНБ не лицензира участващия в него представител на Български
пощи.


Събранието на акционерите
промени и устава на Пощенска банка. Отчетено бе решението за съкращаване
на състава на СД. Променен бе и начинът, по който решенията на
акционерите ще влизат в сила. Досега това ставаше след тяхното
публикуване в Държавен вестник, а занапред - след
вписване в търговския регистър.


Другите промени в устава
засягат технологията за разрешаване на големи кредити и начина,
по който в бъдеще ще се преодолява евентуално възникнал конфликт
на интереси.


Пред акционерите са били
отчетени и финансовите резултати на банката. В края на 1997 г.
балансовото й число е достигнало 470 млрд. лева, печалбата преди
облагане с данъци - 22 млрд. лева, а чистата печалба - 13.5 млрд.
лева. Само през декември 1997 г. депозитната основа се е увеличила
с 50 млрд. лв. благодарение на привличането на нови клиенти сред
гражданите и фирмите. Висока е и ликвидността на банката, като
кешовите й наличности надминават 150 млн. щ. долара. Делът на
практически несъбираемите кредити е паднал далеч под един процент
от сумарните й активи, въпреки че кредитният й портфейл е нараснал
почти 14 пъти - от 3 на 43 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във