Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОЩЕНСКА БАНКА ИМА ПОТЕНЦИАЛ ДА КРЕДИТИРА, НО ИСКА ГАРАНЦИИ

В момента кредитите, отпуснати от БПБ, заемат едва

3% от активите й. Ето защо сега банката възнамерява да насочи

ресурса си в структуроопределящи отрасли на икономиката. Това

обаче ще стане при строго спазване на правилата за кредитиране

и при осигуряването на надеждни обезпечения, които варират между

120-130% от размера на кредита. Освен това необходимо е

и държавата да участва активно в този процес - смята Владимир

Владимиров. - Тя трябва да се ангажира с гаранции, когато се налага

банките да кредитират стратегически за страната ни фирми и производства.

Наскоро Нефтохим ни поиска кредит от 17-18 млрд. лева.

Имахме ресурса и желанието да го дадем, но нямахме законово основание,

защото подобен заем се отпуска срещу злато или срещу държавна

гаранция.

От две седмици отделът за жилищно кредитиране в Пощенска

банка работи отново с пълна пара, съобщи пред репортер на в. БАНКЕРЪ

изпълнителният директор на БПБ Владимир Владимиров. Правилата

са идентични с тези на ДСК, защото схемите за тази дейност са

подготвени с помощта на едни и същи американски експерти. Първите

стъпки на Пощенска банка в жилищното кредитиране датират още от

1995 година. Тази услуга обаче не можа да се развие, защото точно

в този период основният лихвен процент започна да расте много

бързо и вземането на кредит за закупуване или изграждане на жилище

стана икономически неизгодно за потребителите.

Освен за покупка на жилища отскоро Пощенска банка

отпуска и кредити за потребителски нужди. Основното изискване

е кредитополучателят да предложи ликвидно обезпечение.

Свръхликвидността е поредното изпитание, което предложи

Валутният борд на българските банки. Близо 500 млрд. лв. свободни

средства на банките стоят по разплащателните им сметки в БНБ.

Парите на Пощенска банка са 1/10 от тази сума, или около 50 млрд.

лева. Точно сега банката ни има огромен потенциал да засили кредитните

си операции, обясни Владимир Владимиров.

Въпреки голямото желание на шефовете си Пощенска

банка не попадна сред 7-те банки, които ще кредитират изкупуването

на зърното от новата реколта. Кредитната институция обаче ще участва

косвено в процеса, защото възможностите на определените банки

са ограничени и те вероятно на свой ред ще поискат рефинансиране

от нея.

Банката е активен участник на пазара на държавните

ценни книжа. В момента вложенията й в ДЦК надхвърлят 100 млрд.

лева. След старта на фондовата борса БПБ възнамерява да се включи

и в търговията с корпоративни ценни книжа. Експертите й вече работят

по този въпрос и се надяват кредитната институция да стане един

от водещите дистрибутори на тези инструменти.

До края на септември Пощенска банка ще свика акционерите

си на събрание, на което те ще гласуват предложението на съвета

на директорите акционерният й капитал да се увеличи до 10 млрд.

лв., въпреки че и в момента БПБ изпълнява изискванията, заложени

в новия Закон за банките. Собственият й капитал (основен плюс

допълнителен) вече надхвърля 14 млрд. лева.

Политиката на правителството по отношение на

банковата система говори недвусмислено, че и Пощенска банка трябва

да бъде в най-скоро време приватизирана - коментира Владимир

Владимиров. Ръководството на банката вече е предложило на досегашните

акционери и на авторитетни български и чуждестранни дружества

да участват в поредното увеличение на капитала й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във