Банкеръ Daily

Общество и политика

Порожанов сам поискал данните за съпругата му да не се изнасят

Министър Румен Порожанов е декларирал е пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), че не желае да бъде публикувана информация относно лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и относно имуществото и доходите на това лице. Това обявиха от комисията в отговор на информация в медиите, че са редактирали имуществената декларация на министъра, тъй като в публикувания на сайта вариант тази информация липсва, но съществува в хартиения вариант на документа.

Отказът от публичност е в съответствие с разпоредбата на чл. 37, ал. 7 от ЗПКОНПИ. На страница 2-ра задълженото лице изрично декларира, че не желае да бъде публикувана информация относно семейната му половинка. Електронната система на регистъра, при публикуване на декларациите, автоматизирано заличава информацията, за която деклараторът е посочил, че не желае да бъде публикувана, обясниха от комисията.

Иначе в подадената от него декларация министър Порожанов е включил информацията за лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и публикуваната на интернет портала на Комисията информация напълно съответства на подадената от него декларация. Комисията, на основание чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ, е извършила проверка на всички декларирани данни и обстоятелства от Румен Андонов Порожанов, включително и за лицето, за което декларира, че се намира във фактическо съжителство на съпружески начала.

Проверката е приключила с доклад за несъответствие.

От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество посочват, че на интернет портала си са публикувани всички подадени декларации за имущество и интереси за 2018 г. на лица заемащи висши публични длъжности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във