Банкеръ Daily

Общество и политика

Поне един от членовете на семействато с деца има право да работи от вкъщи

 При възможност работодателите трябва да осигурят дистанционна работа на поне един от членовете на семействата, за да могат родителите да гледат децата си до отваряне на детски градини и училища, напомнят от социалното министерство.

Министерството на труда и социалната политика от вчера започва поетапно да публикува мерките, свързани със социалната система и пазара на труда, които са в сила и след края на извънредното положение. Информацията се публикува във Фейсбук страницата на министерството.

Продължава предоставянето на еднократна помощ от 375 лева на родителите на деца до 14 години в неплатен отпуск, както и на останалите без работа и доходи заради кризата. Днес на брифинг в МС министър Деница Сачева съобщи, че възможността за отпускане на еднократната помощ за родители вероятно ще остане до края на годината.

Хората, които през 2020 година ползват до 60 дни неплатен отпуск, няма да загубят трудов стаж и осигурителни права. А родителите могат да се възползват от детегледачка по програма "Родители в заетост" на Агенцията по заетостта. За да гледат децата, могат да бъдат наети и безработни техни роднини.

Предвид отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична ситуация, във връзка с което започва поетапното възстановяване на икономиката, Инспекцията по труда напомня на работодателите задължението им да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители при възобновяване на дейността или на част от нея. 

Трудовото законодателство задължава работодателите при нововъзникнал риск, какъвто е коронавирусът, да направят актуализация на оценката на риска и да планират и прилагат мерки за минимизирането му. Друго задължение на работодателите е да запознаят работещите с актуализираната оценка на риска и планираните мерки. Важно е предприеманите мерки да бъдат съобразени и с другите специфични за производството рискове, за да се гарантира, че те няма да повишат опасността за живота и здравето на работещите поради други причини. 

Предвид спецификата на риска от разпространението на коронавирус е препоръчително в актуализацията на оценката на риска да участва и лекарят от Службата по трудова медицина, обслужваща работодателя. Условията, при които службата ще участва в актуализацията, зависят от уговореното от работодателя с нея. Инспекцията по труда обаче напомня на работодателите, че законодателството е вменило на тях цялата отговорност за осигуряването на здраве и безопасност при работа, както и контролът по спазване на въведените правила и мерки. Работодателите сами преценяват дали да възложат тази дейност на външни организации и експерти или могат да се справят със собствени сили.

На работещи, които повече от 45 календарни дни са полагали труд от вкъщи или на които не е възлагана работа, следва да бъде проведен извънреден инструктаж в деня на връщането им по работните места. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във