Банкеръ Daily

Общество и политика

Ползващите регистър БУЛСТАТ - с по-малко такси

Регистрираните лица в БУЛСТАТ вече няма да плащат такса за вписване на промени в обстоятелствата за издаване на нова карта за идентификацията им в регистъра.

Правителството прие днес (30 декември 2021 г.) промени на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 година. С тях се отменя и необходимостта от събиране на такси и за издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за идентификация.

Тъй като регистърът БУЛСТАТ е публичен, отпада и необходимостта от заплащане на такса за предоставяне на справки по електронен път от информационната система на регистъра.

Промените в подзаконовия нормативен акт се налагат с цел той да съответства на промените в Закона за регистъра БУЛСТАТ, отнасящи се до отпадане на изискване за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях е публична и безплатно достъпна, чрез интернет страницата на регистъра. Отпада и издаването на карта за удостоверяване на кода на субектите на регистър БУЛСТАТ и замяната й с удостоверение за последно вписани обстоятелства.

Очаква се измененията в Тарифата да доведат до намаляване на административната и финансовата тежест върху ползващите БУЛСТАТ.

Междувременно от Националната агенция по приходите съобщиха, че от 4 януари 2022 г. ЕГН в регистъра БУЛСТАТ ще се преобразува в 9-цифрен код. Потребителите обаче трябва да бъдат спокойни - от тях няма да се изисква нищо допълнително. Информация за новия си 9-значен код потребителите ще могат да получат от 4-и януари 2022 г. на официалната страница на регистър БУЛСТАТ - www.bulstat.bg в раздел "Справки".

Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни (GDPR) и ще засегне над 300 хил. българи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във