Банкеръ Daily

Общество и политика

Получаваме 787 млн. евро за образование от ЕС

Почти 787 млн. евро ще бъде европейското финансиране за новата програма "Образование" в следващите шест години (2021-2027 година). Това съобщийа от Министерството на образованието и науката. 

 

От ведомството отбелязват, че новата програма надгражда вече познатата  "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014-2020 г.

С близо 236 млн. евро от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, с акцент върху уязвимите групи. Целта е да се намали ранното отпадане от образователната система.

Предвижда се да бъде надграден изпълняваният проект "Образование за утрешния ден", като се внедрят софтуерни решения и изкуствен интелект за мониторинг на образователните резултати.

"Ще се разшири дигиталното образователно съдържание, ще се повишат дигиталната компетентност и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се насърчава въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание и ще се подкрепи изявата на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната. За целта са отделени близо 200 млн. евро от ЕСФ+", подчертават от просветното ведомство. 

За подобряване на връзката на образованието с пазара на труда чрез развитие на професионалното образование и обучение се планират 103 млн. евро. Освен това ще бъдат подкрепени дейности за превръщането на някои от съществуващите професионални гимназии в регионални обучителни центрове за трансфер на технологии и иновации.

Близо 210 млн. евро ще бъдат насочени за въвеждане на дуално образование в приложими специалности във висшето образование, развиване на предприемаческите умения на студентите и студентски практики, модернизиране и дигитализация на бакалавърски и магистърски програми, както и за развитие на докторантски програми и проектна докторантура, свързани с потребностите на пазара на труда.

 

Новата програма се съфинансира от ЕСФ+ и от държавния бюджет на България. Проектът към нея е публикуван за обществено обсъждане от днес до 9 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във