Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОЛИМЕРИ ИЗЛИЗА НА ОФИЦИАЛНИЯ ПАЗАР НА БОРСАТА

ПОЛИМЕРИ ИЗЛИЗА НА ОФИЦИАЛНИЯ ПАЗАР НА БОРСАТА


Девненското дружество Полимери ще бъде листвано до седмица на официалния пазар на фондовата борса, съобщи Лучия Христова, началник на отдел в БФБ.


Печалбата на Полимери за 1997 г. е 10.5 млрд.лв., а дивидентът, който получиха акционерите, е 420 лв. на акция. Капиталът на дружеството е 5.325 млрд. лева.


Шестдесет и седем процента от капитала на дружеството бяха включени във втората тръжна сесия на масовата приватизация. Тридесет и четири процента от тях придоби АКБ-Форес-социален, сега АКБ-корпорация. Друг голям акционер в Полимери е Българска холдингова компания (БХК), която държи 17.5% от акциите. Останалите акции попаднаха в ръцете на по-дребни акционери.


Първоначалната цена на мажоритарния дял през 1996 г. бе 5 324 513 000 лв., които по тогавашния курс възлизаха на 22 185 740 щ. долара. Поради рязката обезценка на лева обаче през март 1997 г. цената на дружеството падна на около 3.3 млн. щ. дол., което бе необосновано ниско, при положение че приходите от продажби на Полимери за същата година са 56.5 млн. щ. долара. Близо 60% от продукцията му се изнася за САЩ, Индия и Средиземноморските страни.


През тази година АКБ-корпорация закупи от АП остатъчния държавен дял, възлизащ на 24% от капитала на дружеството, на цена 10.134 щ. долара за акция. При закупуването му холдингът е заложил 3 204 635 акции на Полимери пред БУЛБАНК, срещу които са отпуснати 12.95 млн. щ. долара. Според условията на договора, ако до три години кредитът не бъде върнат, най-голямата българска банка ще стане собственик на предприятието.


На последното общо събрание на дружеството, проведено през юли тази година, новоизбраният шеф-надзорник Николай Банев заяви, че ще търси стратегически инвеститор, който да финансира с 40 млн. щ. долара дострояването на завода за PVC в Полимери. Като такъв се сочеше Митцубиши. Но и до днес няма данни той да преговаря с Полимери.


Радослав Цанев


Балансови показатели на Полимери АД


(в млн. щ. долари)


1994 1995 1996 1997 1998*


Печалба -17.2 0.6 8.8 6.2 n.q.


Продажби 39.8 49.2 46.5 50.5 56.5


Активи 57.7 57.3 56.5 79.1 78.5


Текущи


задължения 9 6.2 2.9 3.2 4.2


Дългосрочни


задължения 0.3 0.3 0.0 0.4 0.8


* Данните за 1998 г. са прогнозни и са изчислени в началото на юни 1997 година.


Източник: SBC Warburg Dillon Read

Facebook logo
Бъдете с нас и във