Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПОЛИМЕРИ - БОМБА С ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ

От две седмици насам страстите около Полимери - Девня, не стихват. В сблъсъка участват основният акционер АКБ Корпорация АД - притежател на 63% от капитала, Българска холдингова компания АД, владееща 18% от капитала, освободеното от мажоритарния акционер бивше ръководство, варненската полиция и прокуратура, Главна прокуратура, управление Банков надзор на БНБ и банка БИОХИМ.


За съжаление


медийната пукотевица досега пропуска най-съществения момент


в конфликта: на 28 септември варненският окръжен прокурор, след светкавична данъчна проверка, започнала на 26 септември (събота), блокира сметка на предприятието в клона на БИОХИМ в Девня. В нея се пазят 5.6 млн. долара. Два дни по-късно, на 30 септември, АКБ Корпорация АД плаща първата вноска от 800 хил. щ. долара на БУЛБАНК по кредит от 12 950 163 щ. долара, отпуснат за покупката на 24% от акциите на Полимери. Корпорацията е заложила като обезпечение по кредита 60.2% от акциите в девненското предприятие. АКБ Корпорация АД ще плаща на БУЛБАНК по 800 хил. щ. долара на всеки три месеца до септември 2001 година. Ако пропусне някоя от вноските, акциите ще станат собственост на кредитора й. На свой ред БУЛБАНК ще трябва да продаде евентуално придобитите акции на Полимери АД в срок до шест месеца.


За да се изясни поводът за девненската криза, нейната история трябва да се проследи от далечната 1987 година. Тогава е подписан договор за изграждане на нов завод за PVC в Девня - предишният е разрушен от експлозия. Страни по договора от българска страна са Стопанско обединение Девня и Химкомплект и японските фирми Мицуи, Марубени и Тою ичису инженеринг. Почти цялото оборудване е доставено и досега стои на площадка в Полимери - Девня. Строително-монтажните работи започват и до 1991 г. са завършени 85% от тях. Но българската страна не успява да осигури нужното финансиране и по това време проектът е замразен. Единствената инсталация, която работи сега, е тази в завода за дихлоретан. През 1991 г. СО Девня се разделя на отделни дружества. Едно от тях е Полимери АД. Тогава се подписва и разделителен протокол, според който непостроеният завод е включен в активите на Полимери АД. През 1994 г. е подписано споразумение за отписване на задълженията на Полимери по ЗУНК на стойност 158 млн. долара - става дума за заеми от японска банка, предназначена за изпълнена на проекта за реконструкция. Междувременно ръководството предприема действия договорът да се прехвърли от СО Девня на Полимери АД. През юни 1995 г. министърът на промишлеността Климент Вучев издава заповед, с която се узаконява замяната. Тогавашното ръководство на завода посещава Япония и там подписва ново споразумение. На тази база в БИОХИМ през септември същата година постъпват 5.6 млн. долара. АКБ Корпорация АД твърди, че сумата е гаранция от японска страна за довършване на завода, но тъй като гаранционният срок на голяма част от доставената техника е изтекъл, японците са възстановили тези пари. Според мажоритарния собственик АКБ парите сега са притежание на дружеството и то не е длъжно да ги използва само за довършването на завода за PVC. Българска холдингова компания твърди точно обратното. Парите стоят в БИОХИМ, при условие че няма да бъдат теглени две години - до юли 2000 година. В противен случай 18% от главницата остава като обезщетение за БИОХИМ. АКБ Корпорация е сигнализирала прокуратурата и управление Банков надзор на БНБ за неизгодните условия, при които бившето ръководство е оставило депозита. Преговорите с БИОХИМ, посветени на преразглеждане на тези условия, завършват на 24 септември. В резултат клаузата за неустойката е отменена и оттогава парите са на разплащателен влог в БИОХИМ - клон Девня. На 26 септември в Полимери АД идва масирана проверка от данъчните служби на Варна, която завършва в понеделник 28 септември. Оттогава спорните 5.6 млн. щ. долара са блокирани с решение на варненския окръжен прокурор. Според осведомени проверката е възбудена от сигнали за незаконно източване на пари от дружеството от страна на АКБ Корпорация АД. Все още не е ясно дали данъчните са установили нарушения.


През май тази година корпорацията АКБ закупи остатъчния дял от 24 процента. С придобитите от масовата приватизация 36% и с изкупуването на акции от дребни акционери тя придоби общо 60.2% от Полимери АД. Веднага след това висшият мениджмънт на химическото дружество бе почти изцяло подменен.


Според ръководството на АКБ Корпорация АД случаят с депозита от 5.6 млн. долара е само една от причините за това. До 30 септември тази година дружеството е било в данъчна ваканция, но бившият директор е плащал до края на март данък печалба. През юли АКБ Корпорация АД изисква ревизия и възстановяване на надвзетата сума, а тя, заедно с данъчния кредит по ДДС, е около 5 млрд. лева.


Не са малко аналитиците, които през последните месеци предсказват скорошен банкрут на Полимери АД. Колкото и да е странно обаче, времето може да опровергае тези прогнози. Ураганът Джорджис е разрушил американски инсталации за дихлоретан в щата Луизиана. Като резултат цената на продукта е скочила до 130-140 долара на тон и цялото количество дихлоретан от 15 хил. т, складирани в Девня, ще се продаде до две седмици. Освен това, според мениджърите на АКБ Корпорация, последните изчисления на експертите са показали, че разходите за производство на един тон дихлоретан не са 130 долара, а 180 долара на тон, както се смяташе доскоро. До две седмици се очаква в Полимери АД да дойдат представители на Мицуи и Марубени, доставчици на инсталациите за завода за PVC, които ще направят оценка за нужното финансиране и в какви срокове може окончателно да бъде завършен заводът. Досега производството на дихлоретан само пораждаше загуби за дружеството. Печелившо е само производството на сода каустик: тя заема около 35% от продажбите за миналата година. Цената й сега е около 180 долара за тон, а преди година е била 240 долара за тон. Въпреки това заводът печели.


Каква прогноза може да се направи на базата на всичко казано дотук? Първо, ако властите открият злоупотреби в дружеството, виновните ще бъдат наказани. Второ, ако дружеството не излезе на печалба и оптимизмът на мажоритарния собственик се окаже без покритие, АКБ Корпорация АД вероятно няма да може да направи някоя от тримесечните си вноски в размер на 800 хил. долара към БУЛБАНК и акциите на Полимери АД ще сменят своя собственик. Затова темата ще става актуална всеки три месеца, освен ако прокуратурата няма друго мнение по въпроса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във