Банкеръ Daily

Общество и политика

Подновиха статута на университетската болница „Селена“ в Пловдив

Министерският съвет прие решение за определяне на Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена“ ЕООД в Пловдив за университетска болница. единствената частна специализирана болница по АГ на която е даден статут на университетска.

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация, клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

За да бъде обявена "Селена"за университетска болница, министърът на здравеопазването - д-р Асен Меджидиев трябва да направи предложение до Министерския съвет. То трябва да е въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, в конкретния случай - от страна на проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева от Медицинския университет в Пловдив. Трябва да е съгласувано и с ръководителя на лечебното заведение.

В интерес на истината болницата "Селена" ЕООД е обявена за първи път за университетска на 26 април 2017 година. За това научаваме и от сайта й, и от страницата на Медицинския университет в Пловдив, където получаваме информация с кои болници работи висшето учебно заведение, и от списъка на членовете на Асоциацията на университетските болници. През 2017 г. тя е единствената частна специализирана болница по АГ, на която е даден статут на университетска. В онзи период "Селена" ЕООД получава отлична акредитационна оценка за срок от пет години за цялостната медицинска дейност, за отделните медицински и други дейности, както и за възможностите за обучение на студенти и специализанти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във