Банкеръ Daily

Омбудсманът до Националния съвет за хората с увреждания:

Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

Общественият защитник обръща внимание на три основни въпроса, които пряко засягат правата на хората с увреждания - обхвата на оценката на потребностите, срока на заповедта за отпускане на месечната финансова подкрепа и нерешения проблем с групирането на правоимащите граждани за получаване на месечна финансова помощ.

„Още при обсъждането на проекта на Закона за хората с увреждания през 2018 г. от институцията на омбудсмана беше акцентирано неведнъж, че за да бъде отговорено на установените правозащитни стандарти в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания /КПХУ/, подкрепата на хората с увреждания следва да бъде определяна и отпускана съобразно потребностите им, определяни в индивидуалната оценка“, пише омбудсманът.

Тя допълва, че оценката на потребностите в действащата редакция на Закона за хората с увреждания няма значение при определянето на правоимащите и размера на месечната финансова подкрепа от държавата, което е в ущърб на хората.

„Чрез оценката на потребностите се цели установяване на действителните нужди на конкретния човек, неговите функционални затруднения и необходимостта от подкрепа. Чрез нея се събира информация за човека с увреждания, която е важна за определяне на допустимите възможности за подкрепа, включително и определени с други закони, и насочване на човека към тях“, аргументира се доц. Ковачева. За сметка на това, оценката от ТЕЛК и НЕЛК е водещата за определянето и упражняването от хората с увреждания на техните права, което според омбудсмана е отклоняване от принципите в ЗХУ за индивидуален подход.  

Общественият защитник е категоричен, че оценката по ЗХУ се явява първото, базисно ниво в системата, от което се получава информация за човека с увреждания и потребностите му и което може и следва да се използва от другите ангажирани с отделни права на хората с увреждания институции и организации.

Доц. Ковачева подчертава, че ограничаването на оценката само до целевите помощи за покупка на лично моторно превозно средство, финансовата подкрепа за приспособяване на жилище, ползването на социални услуги и лична помощ означава също съществено отклоняване от поетия път за привеждане на законодателството в съответствие с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Омбудсманът акцентира, че е правилно облекчаването на административната и бюрократична тежест за хората с увреждания, но е категорична, че е необходимо да се потърсят механизми за обективно оценяване на потребностите им, като отпускането на подкрепата трябва да е съобразена с индивидуалните нужди.

По втория проблем, свързан със срока на заповедта за отпускане на месечната финансова подкрепа, Диана Ковачева подчертава, че в институцията на омбудсмана постъпват много жалби. Гражданите са недоволни, тъй като социалните служби не ги информират, затова, че срокът на действие на оценките на потребностите им е изтекъл, което води до спиране изплащането на полагащата им се месечна финансова подкрепа.

Становището на омбудсмана е, че в проекта на закона трябва да се въведе задължение месечната финансова подкрепа при пожизнено експертно решение да се отпуска и изплаща пожизнено, така, както е при пенсиите.

 В заключение Диана Ковачева напомня и за нерешения проблем с несправедливото групиране на правоимащите граждани по сега действащата разпоредба на чл. 70, т. 3-5 от Закон за хората с увреждания и настоява за неговото разрешаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във