Банкеръ Daily

Общество и политика

Подготвят спешни мерки за укрепване на болниците

Министерството на здравеопазването спешно подготвя проектни предложения по процедура "Мерки за справяне с пандемията". Проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство между министерството с общини и/или с общински лечебни заведения. Общият бюджет е 129 271 258, 60 лв.

Дейностите по процедурата са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници. Освен това целта е да се осигури както медицинско, така и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с коронавирус, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина, с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Основна цел на всички предвидени дейности по процедурата е да се подкрепи здравната система в условия на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемични ситуации чрез гарантиране на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите.

В момента Министерството на здравеопазването анализира нуждите на лечебните заведения, които основно са поемали и се очаква да поемат лечението на пациентите с COVID-19 в цялата страна. Въз основа на анализа ще бъдат изработени критерии и методология за подбор на конкретни лечебни заведения, които ще бъдат включени в проектното предложение. След определянето им, до болниците ще бъдат изпратени писма за предоставяне на допълнителна информация.

За общинските лечебни заведения, които ще бъдат включени в проекта, информация ще получат съответните общини, за да бъдат подписани споразумения за партньорство със здравното министерство. На този етап от лечебните заведения в страната не се изисква да подават информация към ведомството.

Във връзка с апаратурата и оборудването, които ще бъдат включени в проектното предложение, министерството ще направи преценка за вида и количеството в съответствие с изискванията в Насоките за кандидатстване. Апаратурата и оборудването ще включват апарати за подпомагане на дишането, пациентски монитори, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори, болнични легла и легла за интензивна грижа с постелъчен болничен инвентар.

Министерството на здравеопазването работи с ускорени темпове, за да бъде спазен посоченият от Управляващия орган на оперативната програма краен срок за подаване на проектните предложения, уверяват от ведомството. 

Инвестициите по процедурата са по линия на инструмента REACT-EU. А крайният срок за подаване на проектните предложения от страна на здравното ведомство е 29 юли, 19 ч.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във