Банкеръ Daily

Общество и политика

Подготовката и провеждането на изборите ще струва 70.5 млн. лв

Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година.

Одобрените средства са в размер на 70.5 млн. лева. С тях ще се плати за подготовката и отпечатването на избирателните списъци; за закупуването и изработване на необходимите изборни книжа и материали; за отпечатването на бюлетините; за логистичното осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии; компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване.
Правителството има готовност да осигури необходимите средства при вземане на Решение от страна на Централната избирателна комисия за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции, както и при сключване на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване.

Необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи или трансфери по централния бюджет за 2022 година.

Освен това на днешното си заседание кабинетът възложи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата
подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и
съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.
В същото време на министъра на финансите - Росица Велкова бе възложено да внесе в Министерския съвет
проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети да заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.
Съгласно правителственото решение министърът на регионалното развитие и благоустройството - арх. Иван Шишков ще координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци, а министърът на външните работи - Николай Милков ще организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната.
Министърът на правосъдието - Крум Зарков ще организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода.
При необходимост министърът на здравеопазването Асен Меджидиев, съгласувано с главния държавен здравен инспектор - доц. д-р Кунчев, ще определят временни противоепидемични мерки, свързани с изборния процес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във