Банкеръ Daily

Общество и политика

По-високи пенсии за над 2 милиона възрастни

От утре над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на пенсии и добавките.  Всички пенсии трябва да бъдат индексирани по швейцарското правило с 6,7 на сто.

Очаква се средният размер на пенсията  да надхвърли 415 лв., а социалната - 141 лева и 63 стотинки. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се вдига на 250 лева.

Поради това, увеличение от 1 юли тази година ще има и при другите пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия. Максималният размер на пенсиите или сбора от пенсиите, без добавките към тях, се запазва на ниво 1200 лв.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. бяха утвърдени разходи за пенсии за над 10,5 милиарда лева, като за планираното осъвременяване и за увеличенията на пенсиите и добавките към тях са предвидени общо 439,5 милиона лева допълнителни средства спрямо миналата година.

Изплащането на пенсиите за месец юли ще започне на 7 юли (вторник) и ще приключи на 20 юли (понеделник). То ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли.

Пенсионерите ще могат да се информират за новите размери на пенсиите си след 1 юли чрез електронната услуга „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ). При поискване, разпорежданията ще се връчват и по избрания от лицата начин - в съответното териториално поделение на института, по пощата с препоръчано писмо или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Според статистиката на НОИ за 2019 г. новите пенсионери намаляват с 16% спрямо 2016 г., а една трета от хората с пенсия за осигурителен стаж и възраст се пенсионират при непълни условия. 

Миналата година общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 89 864, с 5670 (5.9%) по-малко спрямо 2018 г. Спрямо 2016 г. обаче намалението е с 16% (тогава пенсионерите с новоотпуснати пенсии са били 107 078).

76 919 от новите пенсионери са с лична пенсия, а останалите са получили наследствена. Лични пенсии за осигурителен стаж и възраст са отпуснати на 50 528 българи - това е едва 65.7% от всички лични пенсии, но все пак съотношението се подобрява спрямо 2018 г., когато редовите пенсии са били 63%.

Една трета от тези около 50 000 българи не успяват да изпълнят условията за стаж и възраст. 10 985 души, са били принудени да чакат 66-ия си рожден ден, защото нямат достатъчно стаж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във