Банкеръ Daily

Общество и политика

По-ниски такси по граждански дела при използване на Единния портал за електронно правосъдие

По-ниски държавни такси по граждански дела, ако документите се подават през Единния портал за електронно правосъдие. Това окончателно гласува парламентът с промените в Гражданския процесуален кодекс.

С други промени в Наказателно-процесуалния кодекс се въведе възможност за електронно уведомяване на пострадалите по хода на наказателното дело, както и връчване на призовки по електронен път.

С 15 на сто ще е по-ниска държавната такса по граждански дела, когато молбата е подадена чрез Портала за електронно правосъдие. За целта съдилищата се задължават да осигуряват на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път.

Освен призовки, по електронен път ще могат да се изпращат съобщения и книжа на обвиняем, свидетел, частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник.

При невъзможност връчването да се осъществи по електронен път ще се преминава към връчване по традиционния начин - на настоящ или постоянен адрес.

Разширява се и възможността за ползване на видеоконферентни връзки в наказателните производства.

Депутатите изрично записаха, че при случаи на обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият ще може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му ще се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или от определен от тях служител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във