Банкеръ Daily

Общество и политика

По-малко от 70 млн. лева ще струва детските градини да са безплатни

Фондация "Тръст за социална алтернатива" приветства заявката на новото правителство на България да освободи всички деца от такси за посещение на детските градини в страната. Според Фондацията са нужни под 70 млн. лв. за покриване на всички такси, дължими от родителите, от страна на държавата. 

"Тръст за социална алтернатива" вече 8 години прави проучвания за ползите за децата и семействата от отпадането на таксите за детските градини, както и търси аргументи този подход да се превърне в национална политика, се припомня в съобщението.

Проучванията са показали редица доказателства за ползите от премахването на таксите, сред които, че делът на завършилите висше образование е два пъти по-висок сред тези, които са посещавали детска градина.

На форум през есента от Фондацията заявиха, че в България детската градина все още остава твърде скъпа за семействата с ниски доходи, а те, за съжаление, са много на брой. Почти една трета от децата в България живеят в бедност и затова таксите, дължими от родителите за посещаване на детска градина, са сериозна бариера пред включването в ранно образование на деца от уязвими групи, се посочва в изявление на неправителствената организация, цитирано от БТА.

Представени са изводи от мониторинг върху прилагането на мерките за подпомагане заплащането на такси за детска градина, направен в периода октомври 2020 - септември 2021 година. 

Една година след приемането на мерките става ясно, че докато икономически по-развити общини могат да си позволят да дофинансират от собствените си бюджети пълно премахване на таксите за всички деца, то на общините с по-ограничени средства се налага да въведат критерии за пълно освобождаване на отделни категории деца.
В доклада се посочва, че по данни на НСИ за 2019 г. 27,5 на сто от всички деца във възрастовата група 0-17 години живеят в бедност, а 25 на сто от децата живеят в домакинства с тежки материални лишения.

Според изследвания на институт Отворено общество месечните разходи за посещение на детска градина за две деца в домакинство със средни доходи не надхвърлят 17 на сто от разходите на домакинството като цяло, докато за домакинство с две деца, което живее под линията на бедността, но не подлежи на облекчения от таксата за детска градина, те възлизат на 50 на сто от месечните разходи на домакинство за храна и се явяват втори по размер разходи, съвместими с жилищните такива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във