Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЛЕВЕНСКАТА РАФИНЕРИЯ ПРЕМИНА НА ФИНАНСОВАТА СЦЕНА

Ще я бъде ли Плама, или тя ще се превърне в откъс от най-новата ни икономическа история? Окончателният отговор на този въпрос ще стане ясен в началото на октомври 1998 година. Драмата около рафинерията продължава повече от две години и освен икономически придоби социални и дори политически измерения. В нея освен Евроенерджи холдинг активно участие взеха синдикатите, вицепремиерът Божков и енигматичната фигура на неговия познат - канадеца от индийски произход Ъруин Брейч. От 6 септември 1996 г., когато Плама бе продадена на Евроенерджи холдинг, над нея сякаш падна зла прокоба. В края на юли 1998 г. по искане на ДФРР Плевенският окръжен съд откри процедура по обявяването й в несъстоятелност и повери управлението й на синдиците Лилия Тодорова и Николай Пенев. На единайсет банки кредиторки и на ДФРР Плевенската рафинерия дължи около 100 млн. щ. долара.


Сега единствената надежда за спасение е в швейцарско-норвежкия консорциум Andre Cie - Norwegian Oil. През август той подписа с Евроенерджи холдинг споразумение за получаването на изключителни права върху покупката на акциите на Плама, одобрено от Агенцията за приватизация. Ъруин Брейч се опита да размъти водата, заявявайки, че Gereson Enterprieces - основният съдружник в Евроенерджи холдинг, е негова собственост, а лично той няма никакво намерение да продава рафинерията. Общото събрание на Евроенерджи холдинг обаче изключи въпросната фирма като съдружник в холдинга - акт, който бе лигитимиран с решение на Софийски градски съд от 8 септември тази година.


В момента рафинерията се управлява от синдици и само те, а не акционерите й могат да се разпореждат с нейната собственост. За да стане консорциумът пълноправен собственик на Плама, е необходимо кредиторите й да приемат предложения им оздравителен план. След утвърждаването му, според глава 44, чл. 707 ал. 1 от Търговския закон, съдът прекратява производството по несъстоятелност.


На 9 септември 1998 г. представителите на Andre Cie - Norwegian Oil връчиха на кредиторите план за възобновяване на производството, както и схема за разплащането им с тях. Два дни по-късно - на 11 септември, банките кредиторки пък се събраха в централата на БИОХИМ, за да обсъдят швейцарско-норвежката оферта. Но конкретен отговор не бе даден. Според изпълнителния директор на БИОХИМ Тенчо Тенев за решаването на дълговия проблем е необходимо да се уточнят доста сложни юридически и икономически въпроси.


На 17 септември 1998 г. ще се проведе първото събрание на кредиторите на плевенската рафинерия. На него временните синдици Лилия Тодорова и Николай Пенев ще представят доклад за причините, довели до неплатежоспособността на Плама и за възможностите оздравяване й. Очакванията са в доклада да залегнат част от заключенията на завършилия преди седмица финансов одит, направен по поръчка на Andre Cie - Norwegian Oil, и офертата на швейцарско-норвежкия консорциум за възстановяване на производството. В правомощията на първото събрание на кредиторите е и избирането на постоянни синдици на рафинерията. Вероятно това ще са сегашните временни синдици. Ще бъде определен и комитет на кредиторите, който отблизо да следи дейността им.


От първоначалните разговори останахме с убеждението, че намеренията, възможностите и плановете на чуждестранния консорциум са сериозни, а схемата, която разработваме, е юридически издържана и при наличието на добра воля и организация може бързо да се реализира - подчерта изпълнителният директор на БИОХИМ г-н Тенев.


В плана за оздравяване на Плама ще трябва да се посочи степента на удовлетворяване на всеки един кредитор в сравнение с това, което би получил, ако при продължаване на процедурата по несъстоятелност имуществото на рафинерията бъде осребрено. А също времето за удовлетворяване и съответните гаранции. Разбира се, в него ще се отразят и финансовите, правните, техническите, организационните и управленските действия за осъществяването му. Необходимо е да се избере и обслужваща банка (предполага се, че това ще е БИОХИМ).


Изглежда, действащите банки кредиторки са склони да разсрочат и дори да редуцират задълженията на рафинерията. При обявените в несъстоятелност кредитни институции подобни трансформации на вземанията им могат да станат само с намесата на съда. Нещо, което не е невъзможно, ако проектът на швейцарско-норвежкия консорциум се ползва с подкрепата на държава.


В офертата си Andre Cie - Norwegian Oil са предложили създаването на специален фонд за погасяване на задълженията на Плама. По време на срещата си на 11 септември 1998 г. банките кредиторки пък са набелязали няколко източника за попълването на този фонд. Те обаче тепърва ще се дискутират между тях, консорциума и ... правителството. Няма да е изненада, ако последното окаже само морална подкрепа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във