Банкеръ Daily

От Главната инспекция по труда напомнят

Платеният отпуск за 2019-а може да се ползва до 31 декември т. г.

От Главната инспекция по труда припомниха, че давността на платения отпуск за 2019-а година изтича на 31 декември. По правило всички дни платен отпуск могат да бъдат ползвани до края на двегодишната им давност, независимо дали са отлагани за следващата година.

В случай на прекратяване на трудовото правоотношение работникът има право на обезщетение за всички дни, които не са погасени по давност.

В началото на всяка година работодателите трябва да информират работниците си за полагаемите дни отпуск, включително и за останалите от предходната година.

Част от отпускът може да бъде отложен за следващата календарна година по искане на работещите и със съгласието на работодателя. По важни производствени причини законът позволява работодателят да отложи част от отпуска, но той е длъжен да осигури ползването на поне половината дни в годината, за която се отнася.

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури неговото ползване през първата половина на следващата календарна година.

След този срок работникът може сам да излезе в отпуск с 14-дневно предизвестие.

Давността на платения годишен отпуск спира да тече, ако работникът или служителят използва друг вид отпуск, например за бременност и раждане, гледане на дете и други.

Във връзка с пандемията от COVID-19 според промените в трудовото законодателство, работодателят има право по време на обявена извънредна епидемична обстановка, която бе удължена до 31 март 2022 година, да предоставя половината от платения годишен отпуск и без искане на своите работници или служители.

За целта трябва дейността на предприятието да е спряна или ограничена със заповед на държавен орган.

Работодателят обаче не може едностранно да предоставя неплатен отпуск. За ползването му задължително трябва да има искане от работника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във