Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЛАМА СЕ ИЗПРАВИ ПРЕД СЪДА

Съдбата на злощастната плевенска рафинерия може окончателно да се изясни през тази седмица. За утре (14 юли) е насрочено делото по молба на ДФРР за обявяването на Плама в несъстоятелност. За следващата седмица - 21 юли, отново срещу Плама е насрочено друго дело със същите мотиви, но този път по молба на Булгаргаз. Ако на поне едното от тях се установи неплатежоспособността на плевенското нефтопреработвателно дружество, няма основания съдът да откаже откриването на процедурата по неговата несъстоятелност. Така ще се сложи край на близо четиригодишната борба на кредиторите да си приберат поне нещо от предоставените заеми.


ПЧБ първа внесе още през 1995 г. молба в съда за обявяването на рафинерията във фалит. Но тогава магистратите не се осмелиха да дадат ход на делото и до днес молбата на банката е без отговор. Последваха я МИНЕРАЛБАНК, ОББ и други, но правният статут на плевенското дружество така и не бе променен.


Учудващо е, че сега Плевенският окръжен съд доста бързо даде ход на последните два иска. Веднага след подаването им, при закрити врата, са се състояли първите заседания по молбите на ДФРР и Булгаргаз - съответно на 25 и 30 юни. И тъй като те са идентични, еднакви са били и решенията на магистратите - по двете дела е назначен по един временен синдик. Юридически това е възможно благодарение на новия текст на чл.629а на Търговския закон (ТЗ), който допуска подобно положение като превантивна мярка преди откриване на производство по несъстоятелност. А практически отсега нататък ръководството на рафинерията ще трябва да съгласува всички свои действия с назначените синдици. Другата наложена обезпечителна мярка е възбрана на недвижимото имущество.


Въпреки конкретните решения на първите две заседания не бе постигната насрещна воля или признаване на исковете. Всяка една от страните твърди нещо, противоположно на другата, категорична е Цветелина Янкулова, председател на Плевенския окръжен съд.


Според закона предприетите обезпечителни мерки подлежат на незабавно изпълнение. Те могат да се обжалват в петдневен срок, но така или иначе това не е сторено. В крайна сметка думата днес има съдебно-икономическата експертиза, която е необходимо да отговори на въпроса спрени ли са плащанията на предприятието по конкретните договори с ДФРР и Булгаргаз, или не. И ако отговорът е положителен, кога е настъпила неплатежоспособността на плевенската рафинерия?


Като една от причините за непрекъснатите отлагания на фалита на Плама се изтъкваше чл.612 на ТЗ, според който не се открива производство по несъстоятелност за търговец, който упражнява държавен монопол или е създаден със специален закон. Но плевенската рафинерия не отговаря на нито едно от двете условия. По думите на Цветелина Янкулова Плевенският окръжен съд е използвал този член единствено по исковете на кредитори срещу дружествата от системата на ВПК Бета - Червен бряг, и Електрон - Плевен.


Магистратите от Плевен твърдят, че напрежението, което създават работниците и служителите на рафинерията, е своеобразна форма на рекет както към съдебната система, така и към изпълнителната власт. Чисто процесуално митингуващите не са страна по делото, тъй като Плама се представлява в съда единствено от нейното ръководство. Засега тя не е обявена в несъстоятелност и всички свои искания служителите би трябвало да отправят към работодателите си.


Една част от работниците искат в предприятието да влезе синдик, други отказват. Питам се дали те знаят какво е това синдик и какви са неговите правомощия? Опасявам се, че ако се открие производство по несъстоятелност, хората ще са разочаровани, защото в Търговския закон е посочен редът за удовлетворяване на кредиторите и работниците не са сред привилегированите. Те са поставени едва на четвърто място. Ами ако се окаже, че парите не стигнат до тях, тогава какво?


Някои не могат да разберат, че съдебното производство е състезателен процес. Всеки следва да изрази становището си и да представи доказателства в негова подкрепа. Което не означава, че всеки предявен иск е основателен и че Плама не следва да се защитава, след като е ответник по делото, заявява Цветелина Янкулова.


Дори съдебно-икономическата експертиза да е готова още за делото през тази седмица, съвсем не е изключено някоя от страните да я оспори и да поиска назначаването на тройна експертиза. При това положение съдът ще е принуден да отложи заседанието, а новото уточняване на финансовото състояние на рафинерията ще отнеме поне месец. След това пък идва август - периодът на отпуските. Така че не е изключено Плевенският окръжен съд да се заеме отново с решаването на съдбата на Плама едва през септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във