Банкеръ Daily

Общество и политика

Пивоварите работят с ЕК за етикирането на бирите

Продължаващото сътрудничество на пивоварния сектор с Европейската комисия и публичната отчетност на бранша са изцяло в полза на консуматорите. 

Пивоварите на Европа отчетоха напредък за доброволното етикетиране на пивото с данни за съставките и енергийната му стойност по време на традиционната есенна среща на сектора в Брюксел. 

Точно преди две години всички национални асоциации на производителите на бира в ЕС, включително и българските, подписаха Меморандум за разбирателство с Европейската комисия за поставяне на списък на съставките и енергийната стойност върху всички бирени опаковки до 2022 г. От Пивоварите на Европа съобщиха, че средносрочните цели за доброволното етикетиране на пенливата напитка вече са надхвърлени. 93% от бирите в ЕС имат информация за съставките, а над 45 милиарда бирени бутилки и кенове са с данни за калориите.  

Българският бирен пазар също отчита успешното въвеждане на добрите практики за етикетиране.Всички производители на бира в страната поставят върху бутилките и кеновете си списък  на съставките. На практика това означава, че 100% от произвежданата в  страната бира, а в количествено измерение над 530 милиона бирени опаковки у нас, съдържат тази информация в полза на българските потребители. 

Продължаващото сътрудничество на пивоварния сектор с Европейската комисия и публичната отчетност на бранша са изцяло в полза на консуматорите. 

Пивоварите на Европа се присъединиха и към новия европейски ангажимент за подкрепа на прехода към устойчиви хранителни системи, като  подписаха Кодекс за поведение на ЕС за отговорни стопански и търговски практики в областта на храните. Този документ е ключов елемент от европейската стратегия „От фермата до трапезата”. Инициативата има за цел да стимулира производителите, преработвателите и търговците на храни и напитки да се ангажират доброволно и да комуникират информация в подкрепа на здравословното, балансирано и устойчиво хранене, включително чрез предоставяне на прозрачни продуктови данни на потребителите. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във