Банкеръ Daily

След проверка и открити нарушения в болницата

"Пирогов" трябва да върне на НЗОК над 1 млн. лева

Болница „Пирогов“ трябва да върне на Националната здравноосигурителна каса над 1,1 млн. лв. заради нарушения, установени при проверка на касата в лечебното заведение за периода 28 май-10 юли, съобщи пресцентърът на НЗОК.

Проверката на документацията за лечение на 802-ма пациенти е установила неспазен диагностично - лечебен алгоритъм, отчетена, но неизвършена дейност, заплащане от пациенти на дейност, която е била заплатена и от касата.

Клиничните пътеки, по които са били приети пациентите са за лечение на цироза, бъбречни и остри вирусни и бактериални заболявания, както и за оперативни манипулации при диабетно стъпало. 

"Поради подчертания медиен интерес и в изпълнение на политиката на прозрачност в своята дейност, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира следното: 

В периода от 28.05.2021 г. до 10.07.2021 г. НЗОК извърши проверка на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов”, за изпълнение на договора за оказване на болнична медицинска помощ в съответствие с Националния рамков договор (НРД) за медицински дейности за 2020-2022 г.

Проверени са 802 броя съпътстваща пациента документация „История на заболяването“ (ИЗ) на задължително осигурени лица (ЗОЛ), хоспитализирани по: Клинична пътека (КП) № 75.1 „Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст”; Клинична пътека № 87.1 „Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години”; Клинична пътека № 192 „Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции“ и Клинична пътека № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“. 

Това се казва в официално прессъобщение от пресцентъра на НЗОК.

Проверката е установила следните нарушения:

- неспазен диагностично – лечебен алгоритъм;

- отчетена, но неизвършена дейност;

- заплащане от страна на ЗОЛ на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК;

- включени в ИЗ на ЗОЛ медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение;

- отчетена и заплатена дейност за конкретни ЗОЛ, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в ИЗ.

Резултатите от извършената проверка са отразени в съответните протоколи. 

На основание чл. 409 от НРД за МД 2020-2022 г. и чл.76а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), лечебното заведение следва да възстанови на НЗОК неоснователно получената сума в размер на 1 068 005.40 лв. На основание чл. 410 от НРД за МД 2020-2022 г. и чл.76б, ал.1 от ЗЗО, лечебното заведение следва да възстанови на НЗОК неоснователно получената сума в размер на 36 737,80 лв.

Резултатите от извършената проверка ще бъдат предоставени на компетентните органи за последващи действия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във