Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПИМБ ОСТАВА СВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


Над 70% от активите на Първа източна международна банка са ангажирани в кредити, съобщи изпълнителният й директор Анна Събева след годишното общо събрание на акционерите на 29 май. Стана известно също, че Кремиковци АД е погасило изцяло заема си към банката от 14 млн. щ. долара и в момента ползва значително по-малки кредити за оборотни средства. Редовно се обслужва и тригодишният кредит от 4 млн. щ. долара, който миналата година ПИМБ отпусна на Булгартабак - Плевен. С него бе закупена единствената по рода си у нас технологична линия за обработка на едролистни тютюни Бърлей и Вирджиния. До момента предприятието е погасило над 1 млн. щ. долара от кредита. Впечатляващо е, че много фирми и финансови институции изявяват желание да откупят вземането на ПИМБ от Бултартабак - Плевен, но банката няма намерение да го продава, тъй като смята да развива взаимоотношенията си с плевенското предприятие в дългосрочен план.


Според Анна Събева в края на миналата година капиталовата адекватност на ПИМБ е 12%, а към края на март 1998 г. е достигнала 15 процента. Реално внесеният акционерен капитал е 10.7 млрд. лв., като 13% от него са собственост на две руски фирми и една банка. Фирмите Елит и Инторгбытсервиз държат по 5%, а руската Инкасбанк - 3 процента. Според устава на ПИМБ до 2001 г. реално внесеният й капитал трябва да достигне 25 млрд. лева. Според г-жа Събева обаче икономическата ситуация в България налага тази сума да бъде набрана много по-рано. Това е необходимо, за да може ПИМБ да отговори на нуждите на свои корпоративни клиенти за кредитиране на техни проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във