Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПИБ ВЛЕЗЕ В КАТАЛОГА НА STANDARD amp; POOR'S


Първа инвестиционна банка получи дългосрочен рейтинг
В минус от световноизвестната агенция Standard amp; Poor's. Това
е първият рейтинг, който тя присъжда на българска кредитна институция.
В минус е възможно най-високата оценка, която може да получи фирма
или банка у нас, тъй като наскоро Standard amp; Poor's определи
позицията на България в дългосрочните рейтинги с В. А нито една
стопанска структура в дадена държава не може да бъде оценена по-високо
от страната като цяло.


Според Standard amp; Poor's рейтингът, даден на
ПИБ, отразява добрата й капиталова адекватност, високото качество
на активите и добрата им възвръщаемост. Като допълнение
към това ПИБ работи в една уязвима икономическа среда, която е
в процес на широкомащабна реформа. Рискът за банките в България
е голям.


ПИБ е добре управлявана частна банка, която е учредена
през 1993 година. Понастоящем тя е третата по големина частна
банка в България, като общата сума на активите й към 30 юни 1998
г. е 140 млн. щ. долара - пише в аргументацията на агенцията.


От Standard amp; Poor's посочват, че клиенти на
ПИБ са предимно средни и малки фирми, както и физически лица.
Качеството на вземанията на банката е добро и много малко от тях
са класифицирани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във