Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПИБ ВДИГНА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА 10 МЛРД. ЛЕВА

Акционерите на Първа инвестиционна банка промениха управленската й схема. До момента тя се ръководеше от съвет на директорите, който бе оглавяван от Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Двамата обаче не могат да продължат да мениджират ПИБ по силата на новия Закон за банките, тъй като са участвали за три месеца през 1993 г. в съвета на директорите на обявената в несъстоятелност АГРОБИЗНЕСБАНК. Фактът, че по времето, когато господата Мутафчиев и Минев са били в ръководния орган на пловдивската банка, тя е била в добро финансово състояние, не сваля от тях забраната да управляват кредитни институции.


Акционерите на ПИБ взеха решение да изберат тричленен надзорен съвет. В него влизат Джонатан Харфийлд - представител на ЕБВР, която през тази година закупи 20% от капитала на Първа инвестиционна банка, и ПФБК ООД и Датамакс ООД - като юридически лица. Едната от тези фирми ще се представлява от Ивайло Мутафчиев, а другата от Цеко Минев.


Надзорният съвет на ПИБ избра в управителния съвет на банката Николай Анастасов, Матьо Матеев, Божидар Григоров, както и шефката на международния отдел на кредитната институция Мая Георгиева.


На общото си събрание акционерите решиха акциите на приносител да се трансформират в акции с право на глас. Освен това капиталът на банката се увеличава от 5 млрд. на 10 млрд. лв. чрез трансформиране на по-голямата част от допълнителния капитал в акционерен.


Към края на ноември тази година балансовото число на ПИБ е 90.6 млрд. лв., отпуснатите заеми са за 38.8 млрд. лв., а безнадеждните вземания са едва 0.2 процента. Собственият капитал на кредитната институция е 13.5 млрд. лв., от които 10 млрд. лв. - акционерен, над 1.1 млрд. лв. - резерви, и около 2.4 млрд. лв. - печалба след облагане с данъци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във