Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПИБ ПЛАСИРА ПОЛУЧЕНИТЕ ОТ ЧУЖБИНА 10 МЛН. ДОЛАРА

Първа инвестиционна банка вече пласира по-голямата част от десетте милиона долара, които миналата седмица получи от консорциум от осем чуждестранни банки водени от London Forfditing Cyprus. Заемът е със срок на погасяване от една година при лихва от 10.5 процента. По-голямата част от получените пари ПИБ предостави като краткосрочни кредити на четири фирми, които са нейни традиционни клиенти. Заемите трябва да се възстановят за не повече от шест месеца. Така банката ще може да завърти поне още един път парите и да получи по-голяма печалба от пласирането им.


През изминалата година ПИБ отпусна на клиентите си заеми за 29 млрд. лв., които са около 25% от балансовото й число. Това съотношение е показателно за предпазливата кредитна политика на банката. Доказателство за нея е и фактът, че в края на 1997 г. собственият капитал на банката - 15.3 млрд. лв., покрива 53.5% от общия размер на отпуснатите кредити. В същото време бързоликвидните активи на ПИБ покриват 67.4% от привлечените средства на граждани и фирми, а капиталовата й адекватност е 35 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във