Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕТЪР ЖОТЕВ ОЩЕ МИСЛИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ АКЦИИ НА БУЛБАНК

Членовете на Банковата консолидационна компания очевидно репетират свой вариант на детското шоу Кой е по-, по-, най, част от което представиха пред мениджърите и дребните акционери на БУЛБАНК.


На 16 май 2000 г., по време на може би последното годишно общо събрание на държавната БУЛБАНК, главният й акционер (с 98%) Банковата консолидационна компания успя да изненада борда на директорите. По същото време Петър Жотев и финансовият министър Муравей Радев - представители на правителството в съвета на директорите на БКК, прилежно слушаха дебатите по вота на недоверие срещу кабинета на Иван Костов в парламента. Главният преговарящ - Александър Божков, както винаги, не бе в България. А заместник финансовият министър Пламен Орешарски, който получава възнаграждение както като член на съвета на директорите на БКК, така и от борда на директорите на БУЛБАНК, закъсня за общото събрание на банката и приседна на последните редици в залата, вместо да заеме полагащото му се място на първия ред - до останалите членове на съвета на директорите й.


На събранието, вместо Петър Жотев, с акциите на БКК гласува заместник-председателката на директорския й борд и подуправител на БНБ Емилия Миланова.


Акционерите на БУЛБАНК бързо приеха доклада на съвета на директорите за дейността й през 1999 г., както и баланса и отчета за приходите и разходите й, заверени от БДО България. Чавдар Кънчев обяви, че банката отчита по-добри резултати, отколкото за 1998 година. Освен това, според него, по критериите за ефективност показателите на БУЛБАНК в много отношения превишават тези на повечето кредитни институции в Европа, включително и на тримата й кандидат-купувачи УниКредито Италиано, Креди Агрикол Индосуец и Кей Би Си Банк.


Спокойният тон и донякъде скучната атмосфера на общото събрание на БУЛБАНК се промениха в мига, в който трябваше да се гласува третата точка - за разпределение на печалбата на банката за 1999 година. Чавдар Кънчев предложи цялата печалба от 101.5 млн. лв. да бъде раздадена като дивидент. Неразпределената печалба, останала от 1998 г. от 90 хил. лв., да бъде заделена във фонд Резервен. Акционерите единодушно приеха тази част от трета точка.


Общото събрание освободи от отговорност борда на директорите на БУЛБАНК за дейността му през миналата година и гласува месечното му възнаграждение да е равно на седем средни за банката месечни работни заплати.


На пресконференцията, която даде веднага след приключването на общото събрание, шефът на БУЛБАНК отказа да коментира хода на приватизацията, както и офертите, подадени от кандидат-купувачите, тъй като ръководството на банката не е запознато с тях, а БКК не е искала мнението му. Чавдар Кънчев обаче уточни, че цялата подготовка за продажбата на БУЛБАНК е извършена от нейните мениджъри и служители, които са положили уникални усилия за приключването на подготвителния процес на приватизацията без съдействието на БКК като главен акционер.


Потиснал клокотещите в него чувства и с олимпийско спокойствие, Кънчев заяви пред журналистите, че въпросът с премиите на мениджърите е конфиденциален и засяга единствено съвета на директорите на банката и нейните акционери.


Не за първи път бордът на директорите на най-печелившата, най-стабилната и най-перспективната банка в България доказва, че нейните добри финансови резултати не зависят нито от финансова криза, нито от Валутен борд. Ако обаче шефовете на БУЛБАНК смятат, че това им усилие ще бъде оценено по достойнство, просто се лъжат. Може би, избивайки комплекси, от няколко месеца насам при всеки възможен случай вицепремиерът Жотев не пропуска да напомни на шефовете на БУЛБАНК, че е в състояние да им натрие носа. А по въпроса с акциите, които мениджърите и служителите на банката се надяваха да закупят по преференциални цени, Петър Жотев се извива като змия из стърнище.


Все още не сме договорили процент от акциите, които да бъдат продадени на служителите и на мениджмънта на банката. Напоследък отбелязвам, че в пресата излизат публикации с цитати на г-н Жотев, които засягат предоставянето на преференциалните акции. В съвета на директорите съвсем неформално обсъдихме този въпрос. Нашето мнение е, че няма основание да размишляваме върху представените от журналистите интерпретации, тъй като не сме получили официален отговор на БКК, който да е близко до написаното в пресата.


До момента имаме една принципна спогодба със съвета на директорите на консолидационната компания, която е заложена още в условията на продажбата на БУЛБАНК и в другите официални документи, свързани с приватизацията й. С БКК сме се споразумели, че на служители на банката и на нейния мениджмънт ще се предостави известен пакет акции на БУЛБАНК, коментира Чавдар Кънчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във