Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ ГРУП СЕ НАСОЧВА КЪМ РУСКИЯ ПАЗАР


От 29 юни акциите на Петрол холдинг груп и Мел Инвест холдинг ще се търгуват свободно на пода на Българска фондова борса. Това решиха на свое заседание съвета на директорите на борсата. Книжата на бившия приватизационен фонд са листвани на официалния пазар на борсата на сегмент С. Според правилата на БФБ, за да бъде допуснато дадено дружество за търговия на този сегмент, то трябва да е с най-малко една навършена финансова година, както и да има пазарна капитализация не по-малка от 500 млн. лева. Допълнително изискване е компанията да има положителен финансов резултат за предходната година, както и поне 10% от емисията й да е предложена публично.


Минималната цена, на която ще се търгуват книжата на Петрол холдинг груп, е 2000 лева. Малка е вероятността определени лица да изкупят по-големи дялове от холдинга - смята г-н Кирил Палешутски, изпълнителен директор на Петрол холдинг груп. - За да бъде превзето дружеството, ще са необходими няколко милиарда лева. Но ако се следи информацията в Централния депозитар, можем да реагираме на подобни опити своевременно - заявява още г-н Палешутски.


Печалбата на холдинга за миналата година е 581 млн. лв., а дивидентът, който ще получат акционерите - 74 лв. за акция (1850 лв. за пълна бонова книжка). Дружеството е инвестирало голяма част от приходите си и само за последните три месеца е отпуснало над 1 млрд. лв. кредити на предприятията, в които притежава значителни пакети. С това г-н Палешутски обяснява скромния дивидент, който ще получат акционерите.


Капиталът на Петрол холдинг груп е разпределен в 6 002 756 акции, всяка с номинал 1000 лева. Портфейлът на дружеството все още не е преструктуриран напълно. Холдингът ще се стреми да увеличи дяловете си в предприятия, в които има значително участие.


Най-голям дял в портфейла на холдинга заемат предприятията от химическата промишленост - 30%, а търговията и туризмът представляват съответно 28 и 18% от инвестициите на дружеството. Бившият приватизационен фонд държи 23.25% от Петрол АД и 5% от капитала на Нефтохим. Петрол холдинг груп има собствено представителство в Москва. По този начин дружеството ще сътрудничи с руски фирми за реализация на продукцията на Петър Караминчев - Русе, Електроди - Ихтиман, Руй 1706 - София, Слатина - Самоков, и др. Друга цел на представителството е осигуряването със суровини и коопериране на бъдещи съвместни производства.


Дружества, в които Петрол холдинг груп притежава над 34% от капитала


Електроди, Ихтиман 34%


Елпром ЕМТ, Тетевен 33.99%


Изотсервиз, София 34%


Шамот, Елин Пелин 54%


Република, Плевен 34.64%


Новотел Пловдив, Пловдив 50.42%


Петър Караминчев, Русе 54.04%


Балканкерамик, Нови Искър 53.26%


Капрони, Казанлък 38.65%


Детелина, Ихтиман 68%


Хевея-КИМ, Мадан 34%


Слатина, Самоков 51%


Руй 1707, София 51%

Facebook logo
Бъдете с нас и във