Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕТОТО СТЕНД-БАЙ СПОРАЗУМЕНИЕ ВЪРВИ КЪМ УСПЕШЕН ФИНАЛ

Две проверки на МВФ делят
правителството от успешния финал на петото стенд-бай споразумение.
Първата ревизия за тази година като че ли няма да създаде проблеми
на кабинета. Разговорите протичат гладко и дори по проблемните
теми за банковата приватизация и за размера на заплатите няма
особени разногласия. Разминаванията са по-скоро по техническите
детайли - поне така твърдят ръководителката на мисията Ан Макгърк
и вицепремиерът Александър Божков. Такава информация дадоха също
министърът на финансите Муравей Радев и подуправителката на БНБ
Емилия Миланова. Подробностите около резултати от посещението
на мисията ще бъдат оповестени тази седмица, но очевидно на хоризонта
няма буреносни облаци.


Ан Макгърк и експертите
от МВФ мисията пристигнаха в България на 1 февруари. Още на следващия
ден специалистите от фонда започнаха срещи в Министерския съвет,
в отрасловите министерства, в БНБ и в БКК. Основната тема на разговорите
бе структурната реформа във всички области на икономиката. Основно
бе коментирано изпълнението на приватизационната програма в реалния
сектор. Представители на Агенцията за приватизация са декларирали,
че на чуждестранните инвеститори ще бъдат предложени 143 големи
предприятия. В това число не влизат 58-те фирми, които са включени
в пуловете за продажба чрез чуждестранни посредници. Очаква се
до края на 1998 г. над 50% от капитала в производствения сектор
да премине в частни ръце. Министърът на земеделието е информирал
г-жа Ан Макгърк за намеренията на правителството до края на тази
година 64% от земята да бъдат върнати на нейните собственици.
Идеята е България да посрещне 1999 г. с превес на частния сектор
както в производството, така и в земеделието.


Ан Макгърк се е запознала
с приватизационната стратегия на БКК. Постигнахме съгласие,
че трябва да се наблегне на раздържавяването на банки, към които
има най-голям инвеститорски интерес. С БКК имаме различия по методите
за приватизация на някои от кредитните институции. Това са технически
въпроси, които през следващата седмица ще обсъдим на специален
семинар за банковата приватизация - заяви г-жа Макгърк.


По време на срещите в
БНБ подуправителката Емилия Миланова е запознала Ан Макгърк с
подготовката на законите за преобразуване на ДСК в банка и за
защита на депозитите, както и с текстовете на наредбите за банковите
регулации и за създаване на гаранционен фонд за депозитите. Коментирано
е дали на трябва да се гарантират и депозитите, и сметките на
юридическите лица в банките. Засега везните се накланят в полза
на мнението, че и те трябва да бъдат защитени до определен размер.
Вероятно ще бъдат гарантирани 95% от депозитите на юридическите
и физическите лица в банките, чийто размер е до 2 млн. лева. Ако
депозитът надвишава този праг, остатъкът до 5 млн. лв. ще бъде
защитен 80 процента.


Петото стенд-бай споразумение
бе подписано през пролетта на 1997 г., когато управляваше служебното
правителство на Стефан Софиянски и ако се съди от хода на изпълнението
му досега, през юни то ще стигне до успешен финал.


Общата сума, която бе
договорена по него, бе 371.9 млн. специални права на тираж (около
510 млн. щ. долара). Освен това България получи от МВФ и заем
за спешни нужди от 107.6 млн. СПТ (над 147 млн. щ. долара). Изпълнението
на ангажиментите, които правителството пое пред Фонда по петото
стенд-бай споразумение, преминаха през няколко трудни етапа -
въвеждането на Валутния борд, гласуването и изпълнението на бюджета
за 1997 г. и приемането на бюджета за 1998 година. Всичко това
вече е минало и правителството спокойно може да очаква новия кръг
от преговорите за подписване на средносрочно тригодишно споразумение
с МВФ, които ще започнат официално при следващата визита на г-жа
Макгърк през март тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във