Банкеръ Daily

Общество и политика

Петима училищни директори бяха отличени с наградата „Св. Иван Рилски“

Петима директори на български училища бяха отличени с наградата на Министерството на образованието и науката „Св. Иван Рилски“, която традиционно всяка година се връчва на 11 май. Наградените имат дългогодишен управленски опит, включват иновативни практики и технологии в обучението, работят по проекти. Те имат принос не само за успехите на своите ученици и училища, но и за развитието на българското образование.

Отличените тази година са директорите на ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново - Владимир Николов, на Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – Попово - инж. Теменуга Тодорова, на Националната финансово-стопанска гимназия в София - Мая Гешева, на 31-во Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ в София - Надежда Николчева и на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Монтана - Пенка Ненкова. Те ще получат грамота, придружена от икона на Св. Иван Рилски и 1000 лева парична награда.

Сред мотивите за отличието на Владимир Николов са посочени качествата, които притежава - отлични умения за работа в екип и в интеркултурна среда, за работа с родители и в разнородни екипи и институции и отлична комуникативна култура.  Във връзка с обявеното извънредно положение в страната по негова инициатива в училището е започнало обучение в електронна среда, създадени са виртуални класни стаи на учителите, в които са обхванати всички 911 ученици. От 2017 г. ОУ „Бачо Киро“ е в списъка на иновативните училища.

Инж. Теменуга Тодорова още в първите дни на обявеното извънредно положение с проявена креативност е осигурила условия за бързото и лесно създаване на електронно съдържание с подходящи електронни ресурси и продължаване на образователния процес от дистанция. Училището самостоятелно активира локално облачно пространство в Office 365. Чрез приложението MS Teams директорът, заедно с екипа си, организира виртуално училище.

Дейността на Мая Гешева е насочена към ефективно функциониране на ръководената от нея институция чрез нов модел на образователна среда и умела мотивация на екипа за постигане на иновативни решения. Вече шеста поредна година продължава приемът и обучението на ученици в дуална форма. НФСГ е базово училище на 5 университета. Учениците имат високи резултати на международни състезания и конкурси. Тази година са на първо място в националния кръг на олимпиадата по статистика и са класирани за участие в Европейския кръг през 2020 г.

Надежда Николчева е дългогодишен директор с висок авторитет. Дейно участва в редица проекти и програми. Под нейно ръководство училището става едно от водещите в страната, чиито резултати на НВО и ДЗИ са сред най-добрите. То е и първото, което става член на Асоциацията на Кеймбридж училищата. Учениците имат успехи на международни състезания и конкурси. Всички те са включени в онлайн обучението във връзка с извънредното положение, а ефективността на неговото провеждане е висока.

Стремежът на Пенка Ненкова да изгради успешен модел на управление в езикова гимназия „Петър Богдан“ в Монтана се основава на ефективното използване на иновативни методи и добри международни практики. През последните години за успехите на учениците и на учителите на ръководеното от нея училище се говори все по-често и то е разпознаваемо не само в област Монтана, но и сред всички езикови училища в страната.

Други 20 директори, номинирани от регионалните управления на образованието за наградата ”Св. Иван Рилски“, получиха грамоти за принос в развитието на българското образование и проявена креативност по отношение организирането на обучението от разстояние в условията на извънредно положение в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във