Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕТИМА ИНВЕСТИТОРИ НАДДАВАТ ЗА ПОЩЕНСКА БАНКА

На 30 януари в 16.00 петчленна
комисия отвори офертите за покупката на Пощенска банка. Пликовете
разпечата главният консултант на БКК Алън Хоукинс от Баренц
Груп в присъствието на Емилия Миланова - член на съвета
на директорите на Банкова консолидационна компания, на изпълнителния
й директор Петър Жотев, неговия помощник Васка Янчева и главния
юрисконсулт на компанията Светлина Кортинска. Ритуалът
бе наблюдаван и от представители на всички кандидат-инвеститори.


До изтичането на крайния
срок оферти подадоха Националната банка на Гърция (НБГ), Номура
интернешънъл и ЕВРОБАНК. Четвъртото предложение е направено
от двама инвеститори - Американската животозастрахователна компания
и Консолидейтид Юръпфайненс холдингс.


Оценката на офертите,
която ще направи БКК, ще бъде представена на заседанието на съвета
на директорите й, насрочено за третата седмица на февруари. След
това има срок от два-три месеца, през които ще се водят допълнителни
преговори и ще приключат всички останали процедури, свързани със
сделката. Надявам се, че след изтичането му ще имаме още една
приватизирана банка - заяви изпълнителният директор на БКК
Петър Жотев. Той обаче уточни, че до сделка може и да не се стигне,
ако условията и в четирите оферти са неприемливи за банковия холдинг.


Процедурата за приватизацията
на Пощенска банка започна в края на септември 1997 г., когато
БКК обяви намерението си да продаде своето акционерно участие.
Месец по-късно бяха сключени договори за конфиденциалност с НБГ,
Номура интернешънъл и ЕБВР. Те получиха правото да
направят институционален одит и оценка на Пощенска банка.


На 12 декември 1997 г.
съветът на директорите на консолидационната компания одобри и
пакета от документи, който кандидат-купувачите трябваше да попълнят.
Освен проектодоговора за покупко-продажба той включва оферта с
цената, предлагана за акциите на БКК, и сумата, с която ще се
увеличи капиталът на банката. Едно от изискванията бе кандидатите
да представят и бизнесплан за управлението на кредитната институция.
В него те трябваше да отговорят на няколко основни въпроса: предвижда
ли се промяна на мениджърския екип и ако да, кои ще са новите
хора в ръководството; как ще стане увеличението на капитала; кое
ще е юридическото лице, което ще стане собственик на акциите -
участникът в конкурса или друга фирма. Най-накрая инвеститорите
се задължаваха да посочат и източника на средствата както за закупуването
на акциите на БКК, така и за увеличаването на капитала на Пощенска
банка.


Първоначалният срок за
подаване на офертите бе 30 декември 1997 година и той бе спазен
от НБГ и Номура интернешънъл. В последния момент обаче
се появи и нов кандидат-инвеститор - Американската животозастрахователна
компания. БКК удължи крайния срок с един месец и с това си спечели
обвинения, че е нарушила процедурата. През този един месец кандидатите
актуализираха предложенията си, Американската животозастрахователна
компания си осигури партньор за приватизацията на Пощенска банка
в лицето на Консолидейтид Юръпфайненс холдингс, а
в наддаването се включи и българската ЕВРОБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във