Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕТГОДИШНАТА ЕМИСИЯ ДЦК БЕ ПРОДАДЕНА ГЛАДКО

На 9 октомври Централната банка проведе извънреден аукцион за частична първична продажба на петгодишна емисия държавни ценни книжа. Такива облигации бяха пласирани за последен път през май 1999 година. Тогава обявената за продажба лихвоносна емисия с обща номинална стойност от едва 1 млн. лв. не беше продадена поради пълната липса на интерес от страна на инвеститорите. Регистрираните през май 1999 г. от Централната банка поръчки едва достигнаха и половината на заявеното от министерството количество. В резултат на това аукционът беше отменен.


Близо година и половина бяха необходими на Министерството на финансите, за да се отърси от кошмара на неуспеха и да събере смелост и най-вече опит да предложи отново на аудиторията книжа с такава срочност. Сега успешното пласиране на книжата бе грижливо подготвяно в продължение на много време от служители на ведомството и явно подходящият момент беше избран предпазливо и внимателно.


Общото количество на сега продаваната емисия е 40 млн. лв. номинал. Тя е от отворен тип, т.е. ще се продава на части в няколко провеждани от БНБ аукциона. На първият търг Министерството на финансите предложи 10 млн. лв. от нея. Годишната лихва на емисията е 9 процента. Плащанията ще са на всеки шест месеца, като с последното ще се изплати и главницата. Въпреки опасенията на някои по-скептично настроени участници на пазара тя се продаде изцяло. Общо 19 от всичките 24 първични дилъри участваха в наддаването. Сумата на подадените поръчки достигна 46.78 млн. лв. и това бе гаранция, че книжата ще бъдат продадени. Ценовият диапазон на одобрените заявки се простираше от 97.66 до 102.21 лв. за 100 лв. номинал. Отговарящата им годишна доходност е съответно 9.6 и 8.45 процента. Средната продажна цена на книжата достигна 98.78 лв. за 100 лв. номинал. Коментарът на препатилите в бранша е, че максималната цена е по-скоро резултат от объркването на някой от участниците. Той вероятно се е спрял на нея, по-скоро имайки предвид достигнатите цени на последния аукцион за продажбата на тригодишни облигации, които се въртяха около 102.19 лв. за 100 лв. номинал. Минималната цена от всички подадени поръчки бе едва 77.16 лв. и ако беше класирана, би осигурила доходност от цели 15.79% годишно. За съжаление тя не беше одобрена. Останалите 30 млн. лв. номинал от сегашната емисия ще се продадат съответно на 6 ноември и 11 декември.


Предлагането на петгодишни книжа сега е извънредно за тази година, защото не е предвидено в предварително оповестения от финансовото министерство емисионен календар. При успешното им пласиране, в което вече едва ли някой се съмнява, през 2001 г. този търг ще стане постоянен.


Другият проведен на 9 октомври аукцион беше, както обикновено, за пласирането на тримесечна безлихвена емисия книжа с общ номинал от 5 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност от продажбата им бе 4.01%, което е и новият основен лихвен процент.


На 16 октомври Централната банка ще проведе два редовни аукциона за продажба на ДЦК. На единия от тях ще се продават регулярните тримесечни сконтови книжа. Общата им сума ще е от 5 млн. лв. номинална стойност.


Другият търг ще е за пласирането на първото количество от 10 млн. лв. от предвидените общо 30 млн. лв. от емисия тригодишни лихвоносни облигации. Техните притежатели ще получават лихва от 7.5% годишно. Плащанията отново ще стават на всеки шест месеца, като с последното ще се погаси и главницата. Останалото количество от 20 млн. лв. номинал ще се продаде пропорционално в други два аукциона, предвидени съответно за 13 ноември и 18 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във