Банкеръ Daily

Общество и политика

Пещерата Орлова чука е трета по големина в България

Пещерата е оформена като сложна система от тунели и зали. Таванът на пещерата представлява релеф от загладени форми, образувани от подземните водовъртежи.

Сигурно вече ви е омръзнало да гледате света през прозореца и тайно всеки ден отваряте шкафа, в който държите туристически дрехи и раницата. Както се чува може би скоро ще има някакво разхлабване на мерките за пътуване. Добре е да си имате някоя и друго посока, в която веднага да тръгнете.

А защо това да не е някъде в Русенско. Някъде там се крие най-малкото село в областта - Пепелина, в което са регистрирани едва 10 жители. То се намира в община Две могили. Край селото може се посети пещерата Орлова чука. Пепелина се намира в живописен каньон на река Черни Лом, в природен парк Русенски Лом.

Вариантите за името на селото са няколко.

Романтичният, разказва за девойката Пепелина. Тя била дъщеря на местния болярин, а красотата и била легендарна. Когато турците нахлули по тези земи, бащата се загрижил за красивата Пепелина. Решил, че за нищо на света няма да позволи да му я отнемат. Затова наредил високо в скалите да бъде издълбана пещера, до която се стигало по тесни стъпала отсечени в каменния отвес. В това убежище била скрита Пепелина, далеч от кръвожадните поробители. За нещастие на болярина, природно бедствие затрупало входа на пещерата и така Пепелина останала завинаги в своето скривалище, далеч от очите на всички.

Втората версия е свързана с намиращия се наблизо крепостен град Червен, В средновековието, когато там са ковали ризници и мечове, в Пепелина са се произвеждали дървените въглища за ковачниците. Оставащата пепел е дала име на образувалото се селище.

Третата хипотеза е заради това, че в района на селото има доста голяма популация на Vipera ammodytes, което вид змия по-популярен с името "пепелянка".

В селото има православнен храм на името на Свети Динитър, построен на мястото на стар параклис. Храмът е завършен през 1925 година. В него е открита рядка икона на Света Богородица - Млекопитателница.

В близост до селото се намира пещерата Орлова чука - трета по големина в България с обща дължина на галериите 13 437 метра. В нея са открити останки от праисторически хора и от мечки. Пещерата е електрифицирана и достъпна за посещения.

Намира се на десния склон на долината на река Черни Лом на 6 км източно от Две Могили и на 2.5 км източно от село Пепелина, село Широково, село Острица и на 45 км от град Русе. Входът на пещерата е на височина 40 м над речното ниво, надолу до входа на пещерата води стръмна пътека с изградени стълби. От входната площадка се открива гледка към природен парк Русенски Лом и красивите скални забележителности наоколо. Паркът е наречен на река Русенски Лом - последния десен приток на река Дунав. Територията на природен парк се намира по поречията на реките Баниски (Мали) Лом, Черни Лом и Бели Лом. Пещерата е образувана в края на плиоцена и началото на кватернера, когато е представлявала корито на подземна река, издълбала местните кредни варовици и варовити пясъчници. Пещерата е оформена като сложна система от тунели и зали. Таванът на пещерата представлява релеф от загладени форми, образувани от подземните водовъртежи.

Сред забележителностите на пещерата са Концертната зала, Големият сталактон (висок 3.5 м и с диаметър 0.5 м), Малката пропаст, най-голямата зала Големите сипеи, която е краят на благоустроената част на пещерата. Друга забележителност на пещерата е синтровото езерце, наречено "Изворчето".

Температурата в пещерата е относително постоянна през цялата година (14 °C). Във входните си леснодостъпни части е облагородена и удобна за посещение.

Необлагородени са Космическата зала и зала Почивка.

Пещерата е открита през 1941 година. През 1957 година е благоустроена. Обявена е за природна забележителност през 1962 година заедно с прилежащата си площ от 7.5 хектара. От 1978 г. пещерата е археологически паметник на културата от национално значение. Отворена е за посещения от 1 април до 1 ноември от 9 до 17 часа.

В пещерата Орлова чука са провеждани много интердисциплинарни проучвания. В нея са открити останки от късния палеолит: кости от пещерна мечка и следи от нокти, за които се смята, че са оставени непосредствено след пробуждането на мечката след зимен сън и преди първия ѝ лов. Открити са следи и от живот на пещерни хора, които са ползвали пещерата заради относително високата ѝ постоянна температура.

Целогодишно в пещерата живеят общо 14 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони в колония от около 12 хиляди екземпляра. От тези 14 вида три са включени в Световния червен списък: дългопръстият нощник, южният подковонос и подковоносът на Мехели. Всички видове прилепи са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна. Пещерата Орлова чука е най-значимото зимно убежище на южния подковонос и на подковоноса на Мехели в цяла България.

До пещерата се намира хижа "Орлова чука".

Facebook logo
Бъдете с нас и във