Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителна компания Съгласие реши да увеличи капитала на дружеството на 3 млрд. лева. Според изпълнителния й директор Григор Димитров капиталът ще бъде реално внесен до един месец. Така ще отпадне последната пречка за лицензиране на компанията според изискванията на приетия на първо четене закон за доброволното пенсионно осигуряване. Никой от десетте акционери не притежава контролния пакет, уточни г-н Димитров. С най-голям дял обаче е БУЛБАНК. Орел-Г холдинг и Българската стопанска камара са другите по-големи акционери. Сравнително малки пакети държат Армейски холдинг, ПИМБ и Балканкарт.


До края на годината записаният капитал от 3 млрд. лв. на Доброволно пенсионноосигурително дружество Нова ще бъде напълно внесен, съобщи за в. БАНКЕРЪ изпълнителният му директор Георги Дорев. Това намерение на акционерите бе потвърдено и на общото събрание, което се проведе в края на миналия месец в столицата. На събранието бяха представени всичките девет акционери на дружеството, които са български фирми. Акционерите са обсъдили стратегията за развитие на фонда и са определили като негов приоритет набирането на парични осигурителни вноски. Осигуряването чрез инвестиционни бонове, предвидено в подготвяните нормативни документи, които ще уреждат дейността на пенсионните фондове, не е първостепенната ни задача, уточни Георги Дорев. Надеждата на оперативното ръководство на Нова е пенсионните компании все пак да бъдат допуснати в приватизацията, а, от друга страна, в нейния втори кръг да влязат и атрактивни предприятия като НЕК, Нефтохим, БТК и други.


Кооперативен пенсионен фонд (КПФ) стана шестият член на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Кандидатурата за членство на КПФ бе одобрена на заседание на УС на Асоциацията, където чрез изпълнителните си директори са представени петте пенсионни фонда - учредители на сдружението. Асоциацията бе създадена през септември миналата година. Основната й задача досега бе да съдейства за създаването на самостоятелен закон за доброволното пенсионно осигуряване. Новият член на сдружението - КПФ, работи на пазара вече една година. Акционери в него са ЦКС (70%), Софбулкооп (20%) и независимата синдикална организация на кооператорите (10%). Пенсионният фонд е учреден миналата година с капитал от 10 млн. лв., който по-късно бе увеличен до 500 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във