Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ОСТАНАХА МАЛКО ПОИЗЛЪГАНИ


Законовата уредба за дейността на пенсионните фондове
все повече започва да се отдалечава от първоначалния си замисъл.
Още когато се заговори за втора вълна на масова приватизация,
нейните автори определиха, че основните играчи ще бъдат пенсионните
фондове, работническо-мениджърските дружества и инвестиционните
посредници. През лятото пък се разбра, че МВФ не е съгласен ваучерите,
внесени в пенсионен фонд, да се умножават по две, т.е. срещу 250
хил. инвестиционни лева фондът да придобива собственост за 500
хил. лева. Това мнение доста бързо бе възприето от народните представители
и те промениха закона за приватизация в главата, регламентираща
използването на инвестиционните бонове. Въпреки орязаните преференции
в Държавен вестник продължиха да излизат регистрациите
на нови и нови пенсионни фондове. Днес техният брой надхвърля
30.


Законопроектът за доброволното допълнително пенсионно
осигуряване (ЗДДПО) отлежава вече четвърти месец, откакто бе приет
на първо четене. И по всичко личи, че скоро няма да влезе в пленарната
зала, тъй като новите предложения на авторите му - работната група
към Центъра за икономическо развитие, съвсем не се изчерпват с
определението - козметични. Без закон обаче пенсионните фондове
не могат да вземат участие в първия централизиран търг от втората
вълна на масовата приватизация. Те ще могат да събират бонови
книжки (и съответно да участват в боновото раздържавяване), ако
имат повече от 5000 осигурени лица с парични вноски и са получили
лиценз от Агенцията по осигурителен надзор - се казва в недоприетия
закон. Надзорната агенция пък ще бъде създадена най-малко два
месеца след приемането на закона. Според експерти на комисията
ще е необходимо поне още толкова време, за да лицензира първата
серия пенсионни фондове. Това означава, че поне до средата на
следващата година няма да има легитимен пенсионен фонд.


Очакванията бяха, ако се стигне до такова забавяне,
пенсионните фондове да получат временен лиценз от Комисията по
ценните книжа и фондовите борси (по подобие на бившите приватизационни
фондове, чиито проспекти бяха одобрени от комисията). Притежавайки
този лиценз, фондовете можеха да участват в централизираните търгове
до тяхното окончателно лицензиране от Агенцията по осигурителен
надзор, която ще възникне след приемане на ЗДДПО. Изпълнението
на този вариант обаче щеше да доведе до прекалено голяма концентрация
на бонове в пенсионните фондове.


Така първият централизиран търг дойде, предприятията,
които ще бъдат предлагани, още не са съвсем ясни, а нароилите
се пенсионни сдружения ще могат да участват в процеса на равни
начала с всички останали фирми. Това ще става след предварителна
регистрация и с парични вноски. Едва ли обаче ще има пенсионен
фонд, който ще инвестира част от средствата на осигурените в него
в корпоративни ценни книжа, предлагани на централизирани търгове.
Най-малкото защото до момента (а и в близко бъдеще) за ликвидност
и доходност на тези книжа и дума не може да става.

Facebook logo
Бъдете с нас и във