Банкеръ Weekly

Общество и политика

Печелившите банки в България към 31 март 1998 г. __lt__br__gt__ `(в млрд. лева)

N Банка Печалба


1. БУЛБАНК 53.2


2. ОББ 12.6


3. БИОХИМ 9.6


4. ИНГ Банк 9.6


5. ЕКСПРЕСБАНК 8.3


6. ПИБ 7.5


7. ХЕБРОСБАНК 5.5


8. БРИБ 4.0


9. ДСК 3.8


10. МБТР 2.8


11. ЮНИОНБАНК 1.9


12. Пощенска банка 1.2


13. БНП-Дрезднербанк 1.2


14. Райфайзенбанк 1.1


15. БИБ 0.6


16. Общинска банка 0.4


17. ЦКБ 0.3


18. ХИОСБАНК 0.3


19. ТБ България Инвест 0.2


20. Йонийска банка 0.1


Забележка: В заглавието на таблицата за печалбата на двайсет български банки, която бе публикувана на стр. 3 в брой 21 от 1998 г. бе допусната грешка. Вместо март 1998 година е изписано март 1997 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във