Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЧБ ЗАПАЗВА УЧАСТИЕТО СИ В ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА - СКОПИЕ

На 15 април се проведе общото събрание на Земеделска банка - Скопие. Обявената в несъстоятелност ПЧБ притежава миноритарен дял в капитала на скопската банка, който в момента е 5 млн. г. марки. Според законодателството в Република Македония минималният капитал на банките трябва да бъде увеличен до 7 млн. г. марки. Акционерите на Земеделска банка са взели решение този капитал да бъде набран до 2001 година. ПЧБ не може да участва в увеличението на капитала. Засега тя няма да продава притежаваните от нея акции в Земеделска банка. В момента тя е в добро финансово състояние. Може би по тази причина синдиците на ПЧБ смятат да изчакат известно време, през което да намерят инвеститор, който да даде добра цена за акциите на обявената в несъстоятелност кредитна институция в скопската банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във