Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЧБ СЕ ОПИТВА ДА ВЪЗКРЪСНЕ

Фалитните проблеми на Първа частна банка отново ще отворят работа на магистратите. На 11 ноември тази година, както бе решено в края на миналата седмица, петчленен състав на Върховния касационен съд ще гледа предложението на главния прокурор Иван Татарчев за преглед по реда на надзора на определението на Пето гражданско отделение на Върховния съд от 21 януари 1998 година. С него магистратите Тодор Стоилов, Марио Боботинов и Николай Цветков обявиха назначаването на особения представител на ПЧБ от съда (който замени квесторите) - адвоката Васил Василев, за нищожно. По този повод акционерът на ПЧБ Иван Оризарски сигнализира Главна прокуратура, че банката е била лишена от правото на представителство и на адекватна защита по времето на процеса за обявяването й в несъстоятелност (22 декември 1997 г.). Той обръща внимание на прокуратурата, че от това право ПЧБ е била лишена с решението на СГС да отстрани упълномощените адвокати и юрисконсулти на банката и да назначи на тяхно място лице, за което по-късно - на 21 януари 1998 г., Върховният касационен съд постановява, че няма представителна власт. Затова г-н Оризарски моли Иван Татарчев да поиска отмяна на решението на Софийския градски съд, с което той е обявил в несъстоятелност Първа частна банка.


На 16 юни тази година Иван Татарчев сезира Върховния касационен съд, че второинстанционният съд не е приложил разпоредбата на чл.25, ал.2 от Гражданскопроцесуалния кодекс и по този начин е нарушено правото на ПЧБ да участва в делото по обявяването й в несъстоятелност. Според главния прокурор върховните магистрати е следвало да дадат срок, в който надлежно определените представители на Първа частна банка АД (назначените от БНБ квестори) да заявят поддържат ли жалбата си срещу решението на първоинстанционния съд. Освен това главният прокурор смята, че назначаването на особен представител в ПЧБ от Софийския градски съд може да е незаконосъобразно, но не и нищожно, както са го определили върховните съдии Стоилов, Боботинов и Цветков. Съгласно изискванията на Гражданскопроцесуалния кодекс те няма да могат да участват в петчленния състав на Върховния съд, който ще гледа предложението на главния прокурор на 11 ноември 1998 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във