Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЧБ ПОИСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ВСИЧКИТЕ СИ НЕРЕДОВНИ ДЛЪЖНИЦИ

Масова акция за събиране на всички възможни вземания

от нередовни длъжници започна ПЧБ. Миналата седмица нейните юристи

са пуснали до съдилищата искове за обявяване в несъстоятелност

на всички фирми - частни и държавни, които са просрочили плащанията

по задълженията си към банката. Списъкът е голям. В него

попадат например текстилният завод Витоша, който ни

дължи 1.2 млн. щ. долара, и обувният завод Добрич,

от който имаме да вземаме 1 млн. г. марки. Сумите не са много

големи, но фирмите длъжници са много. На първо време сме поискали

от съда да бъде открита процедура за над 30 предприятия, които

ни дължат повече от 20 млн. щ. долара - съобщи пълномощникът

на изпълнителните директори Стефан Чипилски. Той допълни, че целта

е в максимално кратък срок - до края на септември, да се съберат

всички възможни вземания чрез операции по замяна на дълг срещу

собственост.

Общият размер на

кредитния портфейл на ПЧБ е 230 млн. щ. долара

Според Price Waterhouse - Лондон, които направиха

одит и оценка на банката, от всички вземания реално и бързо могат

да бъдат събрани около 55 процента. Още през март и април тази

година ПЧБ започна съдебни дела срещу двама от най-големите си

длъжници - Плама и Нефтохим. За плевенската

рафинерия, която дължи на банката под особен надзор 15 млн. щ.

долара, е поискано от съда да я обяви в несъстоятелност. От Нефтохим

ПЧБ си иска оставените на отговорно пазене горива, които са били

обезпечение по кредит, отпуснат на Елпида 3. В зависимост

от цените на пазара стойността на горивата варира между 18 и 20

млн. щ. долара. Съдът е насрочил гледането на исковете на ПЧБ

за двете рафинерии за 3 и 4 октомври.

Всички пари, които банката успее да събере от нередовните

си длъжници, ще бъдат насочени

за погасяване на левовите и валутните й задължения

към БНБ

Според ръководството на банката в момента те възлизат

на над 30 млн. щ. долара. За погасяване на дълговете към БНБ ще

бъдат използвани и приходите от продажбата на задълженията на

винпромите в Русе, Бургас и Сливен. ПЧБ е пред сключване на сделка

с чуждестранен купувач, който по предварителна информация е готов

да плати за тях около 13 млн. г. марки.

В черния списък на банката не са попаднали само онези

предприятия, които имат сключени с нея споразумения за погасяване

на задълженията си. Изключение правят и фирми като авиокомпания

Балкан, Балканкар холдинг, военните заводи

Дунарит, Флотски арсенал и Смядово,

както и Видия В, Видахим и Болкан

холидейс. Техните задължения ПЧБ предлага да прехвърли в

полза на бюджета и срещу тях да намали задълженията си към него.

Според шефовете на банката подобна операция освен че ще намали

задълженията й към бюджета

с над 20 млн. щ. долара, ще спомогне за финансовата

стабилизация на тези предприятия и за по-успешната им приватизация.

Към Дунарит, който дължи на банката 3.2 млн. щ. долара,

и към Видия В - 1.2 млн. щ. долара, вече има проявен

интерес от чуждестранни инвеститори. Други длъжници като Видахим

са в списъка за приватизация чрез чуждестранен посредник.

Активизирането на ръководството на ПЧБ по събиране

на вземанията от нередовните длъжници е предизвикано от

предстоящите преговори между BNP - EEIBG и БНБ

за покупката на ПЧБ. В писмото си за намерения, което

британският консорциум прати на Централната банка и представи

на общото събрание на акционерите на ПЧБ на 4 август, се декларира

готовност за инвестиция на 20 млн. щ. долара. Според БНБ тази

сума е крайно недостатъчна за финансовата стабилизация на ПЧБ.

Това, разбира се, е безспорен факт, но на предстоящите преговори

с Централната банка британският консорциум ще излезе с конкретно

предложение за разсрочване и редуциране на задълженията на ПЧБ

към БНБ и за уреждане на дълга й към бюджета. Преговорите трябва

да се проведат до 10 септември и колкото повече пари е събрала

ПЧБ от своите длъжници, толкова по-голям е шансът за успешното

протичане и приключване на разговорите между Централната банка

и британските инвеститори. Такава е икономическата логика на нещата

и е безсмислено да се търсят фантомни политически причини за невзетите

или пропуснатите решения. И българското правителство е съвсем

наясно по въпроса за ползата, която ще донесат свежите пари на

едно затънало предприятие. От ПЧБ пък са наясно, че последната

им надежда за оцеляване е BNP - EEBG да може да защити офертата

си пред БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във