Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПЧБ - МЕЖДУ ДВА ЗАКОНА И ЕДИН ИНВЕСТИТОР

Софийският градски съд отложи миналия вторник разглеждането

на делото за несъстоятелността на Първа частна банка за 23 септември.

Мотивите на съдиите са, че банката е призована нередовно, тъй

като призовката е изпратена на 4 юли и по този начин не е спазен

предвиденият в закона 7-дневен срок. По тази причина в съда не

е имало представител на ПЧБ. От страна на БНБ на делото са се

явили Светослав Лучников и Иглика Логофетова.

На практика делото вече се гледа от нов съдебен състав

на СГС, след като на 27 юни тази година Върховният касационен

съд го върна за ново разглеждане. По-любопитно е защо новият състав

на СГС свика толкова бързо заседание и в бързината пропусна някои

дребни нормативни подробности?

След заседанието на новия съдебен състав на СГС се

оказа, че съдът по предложение на адвокатската колегия ще трябва

да назначи и особен представител на ПЧБ, който да

я представлява на делата. Тъй като особеният надзор на банката

изтече през май тази година, пълномощията на квесторите Стефан

Чипилски и Людмил Владимиров бяха автоматично прекратени. След

което, три дни преди общото събрание на банката, БНБ й отне лиценза

и назначи двама нови квестори - Димитър Проданов и Георги Илиев.

Тяхната задача бе да надзирават дейността на ръководството на

вече търговското дружество ПЧБ. До този момент обаче регистрацията

на новите квестори не е публикувана в Държавен вестник.

Нещо повече, от миналата седмица Димитър Проданов и Георги Илиев

са назначени за синдици на обявената в несъстоятелност ТБ Славяни.

Затова единствената възможност да се премахне административно

създаденият хаос в ПЧБ сега е да се назначи особен представител

на адвокатурата.

На общото събрание, проведено на 19 май, акционерите

на ПЧБ избраха нов съвет на директорите на дружеството: Стефан

Чипилски, Людмил Владимиров, Татяна Христова и Николай Стаматов.

Освен тях обаче в съвета на директорите влязоха и трима представители

на кандидат-купувачите на банката от швейцарската фирма Surito

Investmant - Клаудио Кока, Йозеф Хаук и Ксава Валентик. Тогава

някои от акционерите се възпротивиха на предложението в мениджмънта

да влизат хора, които са представители на фирма, все още неинвестирала

в банката. Сега вече е ясно, че те са имали право. След като БНБ

не прие офертата на Surito Investmant, фирмата се оттегли и от

ПЧБ. Това е и поводът сегашният съвет на директорите на банката

да свика на 4 август ново общо събрание, на което да се изберат

и нови членове на съвета на директорите на мястото на тримата

швейцарци.

Междувременно възникна още един казус. Смесвайки

действието на стари и нови закони, през миналата седмица Върховният

административен съд остави без уважение жалбата на ПЧБ срещу отнемането

на лиценза й от БНБ с мотива, че тя е недопустима по новия Закон

за банките. Съгласно параграф 15 от Преходните и заключителните

разпоредби на този закон образуваните дела по жалби на кредитни

институции срещу актове на БНБ не подлежат на обжалване по съдебен

ред и се прекратяват. Според юристи обаче, след като лицензът

на банката е отнет по стария ЗБКД, а решението е обжалвано в предвидения

по този закон срок, не прилича на съда да пренебрегва съществуващата

в деня на гледането на делото нормативна база.

Ситуацията около ПЧБ е повече от конфузна. На 15

юли в страната пристигат представителите на инвестиционния фонд

на Banque Nationale dе Paris, които ще представят на БНБ меморандум

за намеренията си спрямо българската банка без лиценз. Очаква

се във вторник или сряда те да се срещнат с представители на МФ

и с управителния съвет на БНБ.

До 30 юни 1997 г. размерът на задълженията на ПЧБ

към Министерство на финансите по прехвърлените сметки и депозити

в ДСК и Пощенска банка са 10.154 млрд. лв. и 44.514 млн. щ. долара.

Съгласно параграф 31 от Преходните и заключителните разпоредби

на Закона за държавния бюджет държавата извърши прихващане по

вземанията си по чл. 5 от Закона за държавна защита на влоговете

и сметките в търговски банки към ПЧБ, намалявайки от тях дължимите

суми на авиокомпания Балкан към банката в размер на

5 189 556 щ. долара. Така валутните задължения на ПЧБ към МФ след

1 юли тази година се редуцират и вече са 39.324 млн. щ. долара.

Същевременно към 4 юли 1997 г. задълженията на държавни фирми

към ПЧБ са в размер на 73.523 млрд. лева.

По неофициална информация МФ и БНБ настояват ПЧБ

да се продаде за не по-малко от 40-50 млн. щ. долара. А второто

условие е продажбата да бъде извършена чрез държавата, като

се ликвидират 50% от решаващата квота на частните акционери.

Вероятно това няма да е никакъв проблем, тъй като при сегашния

курс на щатската валута инвестиция от 50 млн. щ. долара ще е равна

на около 87 млрд. лева. Независимо от това, дали параметрите по

сделката ще са подобни на споменаваните от неофициални източници,

ако тя приключи успешно през лятото ще се наложи СГС да прекрати

делото по несъстоятелността на ПЧБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във