Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАЗАРЪТ НА ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ СЕ РАЗНООБРАЗЯВА

Финансовото министерство ще се опита да разнообрази пазара на държавен дълг, като емитира петгодишни лихвоносни съкровищни облигации. Датата на аукциона е насрочена за 24 април 1998 г., а емисията е с номер BG 2030798115.


За първи път след въвеждането на борда министерството предлага подобни дългосрочни инструменти съгласно условията на Наредба N5. Изглежда, реакцията на публиката към дългосрочните облигации засега е трудно предвидима, поради което номиналът на новата емисия е повече от скромен - 1 млрд. лева. Лихвеният процент е фиксиран на 8% годишно, а лихвените плащания ще се извършват на всеки шест месеца, считано от датата на емисията - 29 април 1998 година.


Най-вероятно участниците в аукциона ще пожелаят да закупят книжата с отстъпка от номинала. По този начин потенциалните инвеститори ще си осигурят най-високата левова доходност за момента. За сравнение германските лихви на франкфуртския междубанков пазар в края на миналата седмица достигнаха нива от 3.949% годишно. За несъстезателни поръчки Министерството на финансите допуска 5% от общия обем на емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във