Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАЗАРЪТ ДОСТИГНА ДЪНОТО НА ЦЕНИТЕ

БФБ ЩЕ ПРАВИ И ИЗВЪНБОРСОВИЯ ПАЗАР


Цените на акциите,търгувани на фондовата борса, се върнаха на нивата от края на миналата година. Констатацията беше направена от всички наблюдатели на пазара, които очакваха да видят докъде ще паднат цените кандидатите за на български blue-chips. Според експерти пазарът вече дълбае в дъното. Подценените котировки бяха изтълкувани от някои посредници като сигнал, че трябва да се купува и в резултат оборотите и цените през миналата седмица започнаха да се повишават.


Августовският колапс предизвика най-големия ценови срив от началото на борсовата търговия. Той бе предизвикан както от изтеглянето на чуждестранни портфейлни инвеститори, така и от продажби от някои инвестиционни посредници, най-активен сред които бе БРИБАНК. Финансовата криза в Русия удари българския капиталов пазар и потопи цените до нива на търговия, непознати за последните осем месеца. Този път кризата, която доведе до срив на цените на всички фондови борси по света, не подмина и българския капиталов пазар. След като в края на миналата година котировките на ценните книжа по почти всички световни борси упорито падаха, в София акциите на българските компании поскъпваха. Тогава експертите обясняваха, че този парадокс се дължи на все още неразвит национален фондов пазар и затова той не се влияе от световните сътресения.


През първите четири месеца на 1998 г. акциите на българските дружества поскъпваха с изумителни темпове - в края на април индексът УОРБЪРГ-30 достигна рекордните 166.12 пункта, което означаваше покачване повече от 66% само за четири месеца. Тогава от SBC Warburg Dillion Read, които изчисляват този индекс, прогнозираха, че в края на годината той ще достигне 185-200 пункта, и тази прогноза изглеждаше напълно реална. Обаче през май проблемите на азиатските държави, породени от задълбочаващата се капиталова криза, отново разтресоха финансовите пазари. Тогава се проявиха и първите признаци на възникващата руска криза. Този път и българският пазар почувства удара - възходящият тренд на почти всички акции беше заменен от спад на цените им. Логично най-засегнати бяха акциите на торовите заводи, които изнасят голяма част от продукцията си именно за азиатските държави. Акциите на най-големия от тях - Химко, например, паднаха от 45 000 на 16 000 ( а след проведеното на 29 август общо събрание на акционерите цените слязоха до 5000 лв. за книга). Цените на Агробиохим бяха рекордьори в движението надолу от около 11 000 лв. през април до 5-6000 лв. през май и до 2000 лв. в края на август.


Промените в Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества през април също оказаха стагниращо влияние върху пазара. С тях инвестиционните посредници бяха задължени да сключват сделки само на фондовата борса или на организирания извънборсов пазар, какъвто за съжаление


не съществува и до момента. (Единствените изключения бяха предвидени за сделки между физически лица или при замяна на ценни книжа.) Тези промени създадоха неясноти в нормативната база, които също станаха причина за изтегляне на чуждестранни капитали.


За спада в цените през май отговорност носят и голяма част от чуждестранните инвеститори, които в началото на годината купуваха акции от приватизираните държавни фирми, без да са напълно запознати с финансовите данни на дружествата, чиито ценни книжа купуват. Когато инвестиционните посредници, които ги обслужваха, им предоставиха достоверната информация, се оказа, че финансовото състояние на емитентите съвсем не е толкова добро, колкото са очаквали. Тогава част от инвеститорите започнаха да продават своите пакети и предизвикаха повишено предлагане, което неминуемо доведе до спад в цените, които след това запазиха низходящо движение чак до края на август. Финансовата криза в Русия свали цените на всички по-ликвидни дружества като най-силно засегнати бяха котировките на тютюневите дружества, които, заедно с фармацевтичните, се считаха за най-стабилни. Причините за кризата могат да се търсят в експортната насоченост на тяхната продукция, чийто основен пазар е Русия.


Сред факторите, които допълнително отблъснаха чуждестранните инвеститори, бяха манипулациите на пазара. Днес вече се признава, че т. нар. кросови сделки заемат 80-90% от оборота на борсата и представляват регистриране на предварително договорени продажби или най-често фиктивни транзакции, целящи повишаване или задържане на дадена цена. Ще положим всички усилия тази практика да бъде ограничена до минимум, заяви оперативният директор на БФБ-София Георги Драйчев. В момента заедно с БАЛИП (Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници) се работи по създаването на нов правилник на фондовата борса, който ще е съобразен с проекта на Закон за публично предлагане на ценни книжа. Проектът ще бъде готов до края септември, след което ще бъде внесен за приемане от Съвета на директорите на БФБ-София. В него се предвижда да има доста по-развита част относно манипулирането на пазара. БАЛИП ще подготви частта от правилника, касаеща организирания извънборсов пазар, който е първата стъпка към неприсъствената търговия. Предвижда се борсата да създаде необходимата техническа база за осъществяването на този проект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във