Банкеръ Weekly

Общество и политика

ПАЗАРЛЪКЪТ ЗА НАЙ-СИЛНИЯ НИ ЕКСПОРТ ЗАПОЧВА

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВИНЕНИТЕ КВОТИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И
ЕС ИЗТИЧА - ПРЕДСТОИ ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ТЪРГОВИЯТА С ВИНО
ДО 2002 ГОДИНА


През юли ще започнат преговорите на България с Европейската
комисия за концесии в търговията с вино и спиртни напитки за периода
1998-2002 година.


Министърът на търговията и туризма Валентин Василев
се надява те да започнат около 10 юли. България ще настоява за
износа на вино в ЕС досегашните преференциални тарифни квоти да
бъдат увеличени почти двойно, а митата да бъдат снижени с още
20 процента. Споразумението между ЕС и България за взаимно определяне
на тарифните квоти за някои вина беше сключено през 1993 г. и
изтича в края на 1997-а. Българската страна поиска преразглеждане
на договореностите още на второто заседание на Комитета по асоцииране
на България към ЕС, проведено през октомври 1996 година. Но се
стигна само до процедурното решение преговорите по виното да започнат
на заседанието на подкомитета по селско стопанство на 26 юни 1997
г. в София.


Юнската софийска среща на ниво експерти обаче имаше
предимно опознавателен характер. На нея делегацията на Европейската
комисия, водена от Хелмут Щадлер - началник на управление Международни
връзки в Генералната дирекция по селско стопанство към комисията
на ЕС, се запозна с политиката на новото българско правителство
в областта на селското стопанство. А нашата страна изрази за пореден
път загриженост, че споразумението изтича в края на годината,
а нови договорености за продължаването му все още не са постигнати.
Решението бе отложено за началото на юли.


Има ли основания за тревога?


Виното е от малкото български експортни стоки, за
които преференциалните тарифни квоти се преизпълняват. България
е жизнено заинтересована от чувствителното увеличаване на обема
им. Делът на вината в селскостопанския ни износ е значителен -
22 процента, което го поставя на едно от първите места между източниците
на валутни постъпления. Квотите според наши експерти от търговското
министерство трябва да бъдат увеличени и заради факта, че досега
България е изнасяла без ограничения вина в Австрия, Швеция и Финландия.
Тези страни бяха приети в ЕС и износът на България за техните
пазари попада в схемата на ограничителните регулации, възприети
от съюза, особено в сферата на селскостопанската продукция и изделията
от нея.


Предложението, което ще отстоява страната ни, е изготвено
след съгласуване между всички заинтересовани ведомства. В него
тарифните квоти по трите основни позиции вина за 1998 г. са определени
на основата на реализирания износ за ЕС през последните три години,
като е включено и предвиденото ежегодно нарастване на квотите
с 10% за целия период до 2002 година.


Според външнотърговските специалисти исканията са
основателни. Какво обаче ще стане, ако ни откажат? Ако Европейската
комисия не приеме общото предложение по трите позиции, българската
страна ще премести акцента върху промяна на режима за бутилираните
вина, при които износът има най-висока ефективност. В случай че
й бъде отказано и по тази позиция, българската страна ще настоява
за някои отстъпки по другите две позиции. Тя ще поиска постоянна
ежегодна квота за наливните вина за целия период до 2002 г. на
базата на най-голям реализиран износ през последните три години
с 10%, или в краен случай с 5% увеличение годишно. Нашите експерти
ще настояват за 1998 г. да бъде отпусната и квота за износ на
пенливи вина, изготвена на същите принципи. Още повече че на проведените
предварителни технически консултации в началото на тази година
с представители на Европейската комисия е обещан динамизъм
на нарастване на тарифните квоти и реципрочност на концесиите.


Какво ще дадем ние...


За да се спази принципът на взаимната изгода, българските
търговци ще удовлетворят проявения от Европейската комисия интерес
към концесии за продажба на спирт и спиртни напитки у нас. Ще
бъде предложено да бъдат запазени размерите на митата за внос
на вина от ЕС и да бъдат предоставени преференциални тарифни квоти
за намаление до 40% на ставките общи мита при вноса
от ЕС на спирт и спиртни напитки.


Според министъра на търговията и туризма Валентин
Василев подобна стъпка няма да засегне интересите на българските
производители. Част от спирта те използват като суровина (спирт),
а останалото количество от квотата е уиски, джин, ром, ликьори,
които не се произвеждат в страната. Единствено вносът на водка
може да породи спорове, защото се произвежда и у нас, но съществува
чувствителна разлика в цените в полза на местните производители.


Преговорите започват след дни. Експертите ни ще защитават
максималното увеличаване на достъпа до пазарите на ЕС за вина,
защото това е един от стратегическите ни интереси. За сметка на
това ще обещаят да третират по досегашния начин вноса на вина
от ЕС и да се запазят досегашните отстъпки за вносните спирт и
готови високоалкохолни напитки.


Искане на България за преференциални тарифни квоти
и мита за износ на български вина в ЕС за периода 1998-2002 г.
(в хектолитри)


Тарифна квота за


1998 1999 2000 2001 2002 преф. мито,%


Маркови вина (бутилирани) 603 000 660 000 725 000
795 000 875 000 20


Качествени вина, вина от сорт Гъмза(наливни)
265 000 290 000 320 000 350 000 385 000 20


Качествени пенливи вина 4550 5000 5500 6050 6650
20


Преференциални тарифни квоти и мита за внос на български
вина в ЕС за периода 1993-1997 година (в хектолитри)


Описание Тарифни квоти
1993 1994 1995 1996 1997 преф. мито,%


Маркови вина (бутилирани) 214000 247 000 301 630
334 830 368 030 40


Качествени вина от сорта Гъмза(наливни)
118 000 118 000 128 000 128 000 128 000 40


Пенливи вина 1 000 1 200 1 300 1
400 1 500 40


Предложение на България към ЕС


за предоставяне на тарифни квоти при вноса с 40%
намаление на общите мита за спирт и спиртни напитки срещу увеличаване
на квотите за износ на вино за ЕС


Описание Тарифна квота (в хектолитри)


Неденатуриран етилов алкохол 200 000


Етилов алкохол и спирт 2 000


Спиртни напитки от вино или джибри 35 000


Уиски 6 000


Ром и тафия 500


Джин и хвойново питие 1 500


Водка 6 000


Ликьори 3 000


Други 6 000

Facebook logo
Бъдете с нас и във