Банкеръ Daily

Общество и политика

Павлова и Таяни подписаха ключови документи на ЕС

Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, и Антонио Таяни, председател на Европейския парламент, подписаха в сряда седем ключови законодателни акта на ЕС.

Един от важните регламенти е предложението на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничните услуги за доставка на колетни пратки. Документът има за цел засилването на електронната търговия, като улеснява потребителите и предприятията да сравняват различните цени на доставка в целия ЕС, като за целта тарифите за доставка ще бъдат публикувани на специално създаден единен уебсайт. Новите правила бяха приети миналата седмица от Съвета. Те ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в официалния вестник вестник на ЕС.

Вторият акт е относно квалификацията на водачите, превозващи стоки и пътници. Той ревизира правилата относно професионалното обучение на шофьори на камиони и автобуси, които имат за цел да насърчават безопасното и екологосъобразно шофиране. Споразумение по директивата беше постигнато на 12 декември 2017 г. от Европейския парламент, след като бяха разгледани редица практически недостатъци в действащото законодателство, като например трудностите, които водачите срещат при признаването на тяхната квалификация, ако са издадени в друга страна от ЕС. За повечето разпоредби държавите членки ще имат две години да приемат национални правила, за да ги приложат на практика.

Третият документ се отнася до статистиката за железопътния транспорт. Новият регламент ще замести различните актове, включени в него, като напълно запази съдържанието на кодифицираните актове.

Четвъртият законодателен акт касае въвеждането на мерки на Общността за борба с т. нар. Нюкасълска болест. Целта на настоящото предложение е да се измени Директива на Съвета за привеждане на процедурата за определяне на референтната лаборатория на ЕС с цел да могат да бъдат създавани такива референтни лаборатории в ЕС след 2019 г., които да отговарят на изискванията на Регламента за официалния контрол. Законодателният акт беше отворен във връзка с Брекзит, тъй като към момента, единствената лаборатория в ЕС, сертифицирана да изследва проби за Нюкасълска болест по птиците, се намира във Великобритания.

Петото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета е за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия до 45 млн. евро. Помощта ще помогне за икономическата стабилизация на страната и провеждането на структурни реформи. Помощта се предоставя от ЕС на страни партньори с трудности в платежния баланс. Изплащането й зависи от това дали страната зачита демократичните механизми, върховенството на закона и човешките права. Изпълнението на тези условия се наблюдава от Комисията.

Изменението на шестия регламент предвижда продължаване на финансирането на Младежкия оркестър на Европейския съюз и след 2020 година от програма “Творческа Европа”. Младежкият оркестър се състои от изключителни и посветени млади музиканти, диригенти и солисти от 28-те страни от ЕС и е източник на гордост за всички граждани. Той е основан през 1976 г. и е символ на Европа, който играе важна роля в насърчаването на междукултурния диалог.

Подписана беше и общата рамка за осигуряване на по-добри услуги за умения и квалификации Европас (Europass).  Това е първото преразглеждане на решението, създадено преди 12 години. Актуализацията към днешна дата има за цел да отрази напредъка в технологиите и промените в пазара на труда, системите за образование и да стане по-лесна за употреба. Целта е чрез широкообхватната европейска платформа всички лица търсещи работа или служители, да получат по най-оперативен начин цялата информация, свързана с умения и квалификации, за признаване на данни, за възможностите за обучение и кариера и т.н.

Подписването на законодателните актове от министъра на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и от председателя на Европейския парламент Антонио Таяни имат за цел правилата да бъдат осъвременени и да работят в синхрон със завишените изисквания на гражданите и бизнеса и в синхрон с новите технологии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във