Банкеръ Weekly

Общество и политика

Партийците покриха доходите си

Близо 1400 души, задължени да подават декларации след промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, все още не са сторили това, съобщиха в петък (7 юни) от Сметната палата. Корекциите в норматива бяха приети набързо в края на март от предишното Народно събрание по предложение на Яне Янев. Те предвиждат българските еврокомисари и евродепутати задължително да декларират имуществото си заедно с всички представители на страната в ЕС и НАТО.


Законът разпорежда отчет да дават и членовете на управителните и контролните органи на представителните организации на работниците и на работодателите, чиито представители са в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет. На светло трябваше да излязат и членовете на управителните и контролните органи на НЕК, на Българския енергиен холдинг и на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), а също и директорите на дирекции в Националната агенция за приходите, Агенция Митниции Комисията за конфискация.


С промени в Закона за политическите партии и ръководните и контролните органи на всички политически формации бяха задължени да декларират имуществото си.


Крайният срок всички тези хора да посочат имуществото си изтече на 9 април, но 1386 от тях не са го спазили. Най-неизрядни се оказват партийците - едва 258 са се отчели навреме пред одиторите, а 1127 са се разсеяли.


Броят на лицата, които не са подали декларации, е изключително голям поради бързото приемане на законовите промени и влизането им в сила от деня на обнародването в Държавен вестник. Има и неясноти в кръга на задължените лица, особено сред регулираните от ДКЕВР. В управителните и контролните органи на юридическите лица, регулирани от нея, членуват десетки чуждестранни граждани, голяма част от които не са със статут на пребиваващи в България и не са задължени да подават декларации по този закон. Три от работодателските организации, които членуват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, обявиха с декларации, че го напускат и отказаха да предоставят данни за лицата, които са членове на управителните и контролните им органи, отбелязват от Сметната палата.


По закон неподалите декларация в законоустановения срок се наказват с глоба в размер от 1000 до 1500 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във