Банкеръ Daily

Общество и политика

Парламентът прие правилата за избор на шеф на КПКОНПИ

Парламентът прие процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати и избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). 136 депутати гласуваха "за", а 36 бяха "против". Въпреки че имаше предложение срокът за внасяне на номинациите да бе съкратен на пет дни, депутатите запазиха досегашното изискване това да става до 14 дни от приемането на правилата. Номинациите се правят от народни представители.

Кандидатите трябва да имат завършено юридическо образование. Те следва да представят удостоверение за юридическа правоспособност. Необходим е стаж от най-малко 10 години. Изисква се и свидетелство за съдимост. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и закона за защита на класифицираната информация. Кандидатите дават съгласие да им бъде извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предложенията, приложенията към тях и името и мотивите на издигнатия кандидатурата народен представител се публикуват в срок до два работни дни от получаването им на интернет страницата на парламента. 

Изслушване се провежда на открито заседание на Комисията за превенция и противодействие на корупцията не по-късно от седем дни преди провеждане на избора. Изслушването се излъчва в реално време на сайта на Народното събрание. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до две минути. Номинираните имат възможност до 15 минути устно да направят допълнения относно своята професионална биография.  Депутатите могат да отправят въпроси, на които кандидатите да отговарят. Пленарното заседание, на което ще бъдат представени и предложени за гласуване номинациите, също се излъчва онлайн. Състои се и разискване, а гласуването се извършва поотделно за всеки кандидат. 

За избран ще се смята претендентът, получил повече от половината от гласовете на присъствалите в залата депутати. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите в зала, избран е кандидатът, получил най-много гласове "за". Когато никой не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване. Ако и тогава никой от кандидатите не събере нужният брой гласове, депутатите приемат решение за откриване на нова процедура за избор. Ако след това гласуване няма избран нов председател на КПКОНПИ, тогава е предвиден втори тур, в който участват двамата кандидатите, събрали най-много гласове в предходната процедура.

Предложенията на ДПС и ГЕРБ за допълнителни процедурни правила не минаха. Идеите им бяха насочени основно към личността на вътрешния министър в оставка Бойков Рашков. Причината е, че от "Продължаваме промяната" лансират именно него за поста. Отпадна предложението да не бъдат допускани до участие в процедурата лица, навършили 65 години. Няма да се изискват документи, доказващи, че кандидатът не е бил обект на проверки от страна на КПКОНПИ. За справка - Рашков е на 67 години, срещу него беше назначена проверка от Антикорупционната комисия в началото на годината по сигнали за недекларирано имущество. Имаше и идея да се запише, че кандидатите не трябва никога да са били подлагани на процедура за отнемане на достъпа до класифицирана информация – успешно или неуспешно. Миналата година стана ясно, че достъпът на вътрешния министър до класифицирана информация е прекратен. 

Временно изпълняващият длъжността председател на Народното събрание Мирослав Иванов обясни от трибуната защо не подкрепя предоставянето на документи, които да доказват, че срещу кандидата няма образувана проверка или производство от КПКОНПИ. "Дали има образувано, или няма образувано производство срещу едно лице, не означава, че това лице е извършило действия, които са в противоречие със закона. Ако това изискване беше минало, то щеше да бъде дискриминационно", каза той.

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайь предложи казаното от Мирослав Иванов да се следва от всички народни представители. "Невинен до доказване на противното е основно правило, а ние от една година на какво ли не се наслушахме тук, по адрес основно на опозицията, от властимащите", посочи той.

Не бе подкрепена и идеята кандидатите да предоставят удостоверение за психическа годност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във